نشانی و تلفن ماتماس با ما


آدرس پستی:
ایران، استان سیستان و بلوچستان، چابهار، بلوار دانشگاه، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

کدپستی: 56499-99717 

تلفن:  3-35320020-054

فاکس: 35321025-054

پست الکترونیک روابط عمومی: info@cmu.ac.ir

پست الکترونیک مرکز فناوری اطلاعات : server@cmu.ac.ir

جهت تماس با هر یک از شماره های داخلی دانشگاه به صورت  (شماره داخلی)3127- 054   تماس حاصل فرمایید.
 

حوزه ریاست

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مسجد نبوت

ریاست دانشگاه

2009

معاونت آموزشی

2014

مسجد

2154

مدیر حوزه

2008

مدیر کل آموزش

2156

منشی حوزه

2007

معاون مدیری آموزش

2077

دانشکده مهندسی دریا

2011

نظارت و ارزیابی آموزشی

2073

رئیس دانشکده

2133

نهاد مقام معظم رهبری

2143

سوابق تحصیلی

2074

معاون آموزشی دانشکده

2137

2310

ثبت نام

2155

مدیر گروه دریانوردی

2134

2157

دبیرخانه آموزش کل

2076

مدیر گروه مهندسی کشتی

2131

روابط بین الملل

2010

نظام وظیفه

2084

مدیرگروه کشتی سازی

2181

دفتر حقوقی

2015

سالن امتحانات

2115

مدیر گروه الکترونیک

2135

حراست

2017

هیات اجرایی

2083

مدیرگروه عمران

2183

2018

2026

کارگاه ها و آزمایشگاه ها

2116

مدیر طرح و توسعه

2019

دفتر سیستم گلستان

2085

دفتر اساتید - کارگاه

2196

 

 

فکس معاونت آموزشی

35320025

 

 

دفتر طرح و توسعه

2023

معاونت پژوهشی

کارشناسان آموزشی

2132

دفتر فنی

2061

معاونت پژوهشی

2016

2136

2024

مدیر امور پژوهشی

2165

2185

روابط عمومی

2078

کارشناس پژوهشی

2058

دفتر اساتید دانشکده

2186

2079

مدیر امور فناوری

کارشناس گروه فناوری

2040

2041

2187

فکس حوزه ریاست

35321025

کنترل شبکه

سخت افزار

نرم افزار

2160

2117

2038

بایگانی آموزشی دانشکده

2182

معاونت اداری و مالی

مدیر کتابخانه و مرکز اسناد

2021

دانشکده مدیریت و علوم انسانی

معاونت اداری و مالی

2012

بخش لاتین

2123

رئیس دانشکده

2098

مدیر امور اداری

2060

بخش فارسی

2124

معاون آموزشی دانشکده

2194

معاون امور اداری

2163

امانات

2125

مدیر گروه مدیریت

2194

مدیر مالی

2068

انتشارات

2081

مدیر گروه اقتصاد بازرگانی

2091

رئیس امور عمومی

2050

رئیس اداره انفورماتیک و امور رایانه ای

2039

مدیرگروه مترجمی زبان

2092

 

 

فکس معاونت پژوهشی

35323577

 

 

حسابداری

2067

معاونت دانشجویی و فرهنگی

مدیرگروه معارف اسلامی

2097

رسیدگی اسناد

2065

معاونت دانشجویی و فرهنگی

2020

دفتر اساتید

2195

اعتبارات

2064

مدیر امور دانشجویی

2055

بایگانی آموزشی دانشکده

 

کارگزینی

2049

مدیر امور فرهنگی

2054

دانشکده علوم

کارپردازی

2063

دفتر امور فرهنگی

2051

رئیس دانشکده

2095

انبار مرکزی

2106

مدیر تربیت بدنی

2177

معاون آموزشی دانشکده

2197

2206

اداره تربیت بدنی

2176

مدیر گروه زیست

2199

دبیرخانه

2048

2178

مدیر گروه شیلات

2200

اداره اموال

2082

صندوق رفاه

2158

مدیرگروه علوم پایه

2093

حضور و غیاب

2046

مالی دانشجویی

2159

دفتر اساتید شیلات

2201

مسئول تعمیرات

2062

افسر انضباطی

2130

دفتر اساتید زیست

2198

آمفی تئاتر

2120

دفتر افسر انضباطی

2053

دفتر اساتید علوم پایه

2093

دفتر نقلیه

2047

امور خوابگاه ها

2056

آموزش دانشکده

2096

خبرنگاری

2025

انبار دانشجویی

2207

مجتمع آموزشی دانشگاه

باشگاه دریانوردی

2315

دبیرخانه دانشجویی

2052

رئیس مجتمع

35322016

شرکت بهساز جنوب

2147

دفتر DO

2129

رئیس دبیرستان پسرانه

2151

فکس معاونت اداری و مالی

35323304

فکس معاونت دانشجویی

35321790

رئیس دبیرستان دخترانه

2149

نگهبانی

شورای صنفی

2162

معاون دبیرستان پسرانه

2167

کنترل حراست

2164

بسیج دانشجویی

برادران

2126

دبیرستان پسرانه

35321145

درب اصلی

2090

خواهران

2128

 

 

ساختمان مرکزی

2080

انجمن اسلامی

2162

دبیرستان دخترانه

35321146

مخابرات

کانون قرآن

2161

مدرسه راهنمایی پسرانه دانشوران

35321359

مخابرات دانشگاه

35320020

کامپیوتر سلف سرویس

2139

مدرسه راهنمایی دخترانه دانشوران

2204

35320021

سالن سلف سرویس

2140

دبستان دانشوران

35324266

35320022

انبار سلف سرویس

2138

پیش دبستان پسرانه

35324266

35320023

استخر

2109

پیش دبستان دخترانه

35324266