حوزه ریاستدبیرخانه هیات اجرایی جذب

دبیر هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی :دکتر منصور کیانی مقدم

پست الکترونیک :behtash@cmu.ac.ir
رئیس دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی :دکتر فاطمه الهامی 
پست الکترونیک :elhami@cmu.ac.ir


«اطلاعیه»

به اطلاع متقاضیان فراخوان جذب اعضای هیات­ علمی دانشگاه دریانوردی­ و علوم دریایی چابهارکه برای مصاحبه علمی و عمومی دعوت شده اند می­ رساند، مدارک ذیل را تا قبل از مصاحبه به آدرس ایمیل جذب دانشگاه jazb@cmu.ac.ir  ارسال نمایند.

1-مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری با ذکر معدل و ریز نمرات و نمره پایان نامه
2-شناسنامه علمی (فعالیت های آموزشی و پژوهشی و اجرایی) همراه مستندات + رزومه متقاضی
3- افتخارات علمی مانند دانشجوی نمونه کشوری ، جشنواره های ملی ،رتبه های اول تا سوم آزمون ورودی در رشته و فارغ التحصیل رتبه اول دوره کارشناسی ارشد و دکتری
4- توصیه نامه های علمی
5- تصویر تمام صفحات شناسنامه
6- تصویر کارت ملی
7- تصویر کارت پایان خدمت
8-مدارک ایثارگری  
9-سایر      

دبیرخانه هیات اجرایی جذب  

 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار


دانلود فرم های هیات اجرایی جذب 

1-جداول تبدیل وضعیت

2-آیین نامه و شیوه نامه ارتقاء اعضای هیات علمی

3-فرم احتساب خدمت مربوط به هیات علمی

4-فرم شماره 1 استخدامی