اعضای هیات علمی دانشکده علوم دریاییشهرام یزدانی

نام : شهرام

نام خانوادگی : یزدانی

AWT IMAGE


مدرک تحصیلی : دکتری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : yazdani@cmu.ac.ir