اعضای هیات علمی دانشکده علوم دریاییمهران لقمانی

نام : مهران

نام خانوادگی : لقمانی

مدرک تحصیلی :  دکتری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : loghmani@cmu.ac.ir