اعضای هیات علمی دانشکده علوم دریاییجواد قاسم زاده

نام : جواد

نام خانوادگی : قاسم زاده

AWT IMAGE

مدرک تحصیلی : دکتری

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : ghasemzade@cmu.ac.ir


سوابق تحصیلی

2001-2002/Macquarie university (Australia)/ Graduate Diploma in Education

-

1994-1998/Macquarie university/PhD in Biological Sciences

-

1991-1993/University of NSW (Australia)/ Master of Science (Biology)

-

1990-1991/University of NSW/Graduate Diploma (Biology)

-

1974-1978/University of Tehran- Iran/B.SC (Natural Resources)

-

1972-1974/Teachers Training Collage Shiraz- Iran/Diploma in Teaching as a Secondary School

-

سوابق کاری- تدریس و تحقیقاتی

-

تدریس دروس تکثیر و پرورش آبزیان (Aquaculture )- اکولوژی محیطهای آبی (Aquatic Ecology ) و زیست شناسی عمومی (Biology ) در انستیتو تکنولوژی TAFE و هنرستان‌های کشاورزی ایالت New South Wales کشور استرالیا.

-

تدریس دروس عملی و آزمایشگاهی دروس فیزیولوژی ماهی (Fish physiology )- لیمنولوژی (Limnology ) و اکولوژی دریایی(Marine Ecology ) در دانشگاه Auckland University در کشور نیوزلند در سال 2000 میلادی.

-

بورس تحقیقاتی در بخش ماهی‌شناسی موزه تاریخ طبیعی استرالیا (Australian museum ) درسال 1998 میلادی

-

چهار سال کار علمی و تحقیقاتی بر روی تاکسونومی و رده‌بندی کفال ماهیان منطقه Indo-Pacific با تأکید بر ماهیان استرالیا جهت اخذ دانشنامه دکتری از دانشگاه ماکواری Macquarie Universityاز سال 1993 تا 1997 میلادی.

-

تدریس دروس عملی و آزمایشگاهی دروس بیولوژی ماهی (Fish Biology )، سیستماتیک و رده‌بندی ماهیان و ماهی‌شناسی (Ichthyology and Taxonomy of fishes ) و پستانداران آبزی (AquaticMammals ) در دانشگاه ماکواری Macquarie University در سالهای 1993-1997 میلادی

-

دو سال کار تحقیقاتی بر روی اکولوژی و زئوپلانکتونهای رودخانه Cooks River و مصب آن در خلیج Botany Bay جهت اخذ دانشنامه فوق لیسانس از دانشگاه New South Wales استرالیا در سالهای 1991 و 1992 میلادی.

-

یک سال کار تحقیقاتی بر روی اثرات آب گرم خروجی از نیروگاه حرارتی Wales Point بر روی بیولوژی و میزان رشد میگوی ببری (Penaeus Monodon ) Tiger Prawn در استخرهای خاکی پرورش میگو جهت اخذ دانشنامه Graduate Diploma از دانشگاه New South Wales استرالیا.

-

استخدام در سازمان شیلات ایران بعنوان کارشناس تکثیر و پرورش ماهیان آب شیرین و خدمت در مراکز این سازمان در استانهای گیلان و فارس از سال 1363 تا 1368.

-

تدریس تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی و ماهی قزل‌آلا در مرکز آموزشی جهاد سازندگی فارس در سال 1367.

-

استخدام در کمیته کشاورزی جهاد سازندگی فارس در سالهای 1360 تا 1362.

مقالات ترجمه و انتشارات علمی:

-

Ghasemzadeh, J. Ivantsoff, w. & Aarn. 2004: Historical overview of mugilid systematic with description of Paramugil (Teleostei: Mugilidae), new genus. aqua-Journal of Ichthyology and Aquatic Bilogy, 8(1): 9-22.

-

Ghasemzadeh, J. Ivantsoff, w. 2008. Musculoskeletal anatomy of Mugil cephahus (Fishes: Family Mugilidae). Submitted for publication in Journal of Ichthyological Exploration of Freshwaters. 47 pages.

Ghasemzadeh, J. Ivantsoff, w. A monograph of the Indo-pacific Mullets with special reference to the mullets of Australia (in preparation).

-

Khoddami1, S. Attaran Fariman, G. and Ghasemzadeh, J. 2009: Comparison of different nitrogen compounds in three different environments of the Gwater shrimp farms complex in the Gwater Gulf region (Baluchestan-Iran). Submitted for publication in Iranian Scientific Fisheries Journal.

-

Rahimi, R. Ghasemzadeh, J. Effects of feed deprivation and refeeding on plasma thyroid hormones, and growth performance in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). In preparation.

-

راهنمای تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی- ترجمه و تدوین مجموعه دروس ارائه شده در پروژه آموزشی سازمان خوار و بار جهانی در سال ١٣٦٧ جهت کارشناسان سازمان شیلات ایران- انتشارات شرکت سهامی شیلات ایران- 140 صفحه.

-

راهنمای تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی- ترجمه و تدوین مجموعه دروس ارائه شده در پروژه آموزشی سازمان خوار و بار جهانی در سال 1365 جهت کارشناسان سازمان شیلات ایران- انتشارات شرکت سهامی شیلات ایران- ٨٤ صفحه.

-

گزارش علمی دوره آموزشی شش ماهه تکثیر و پرورش آبزیان کارشناسان اعزامی به کشور مجارستان ١٣٦٤- انتشارات شرکت سهامی شیلات ایران- 227 صفحه.

-

فیزیولوژی تولید مثل ماهی- تکنولوژی تکثیر مصنوعی کپور ماهیان چینی- تکنولوژی تکثیر مصنوعی ماهی کپور معمولی در خارج از قصل طبیعی تخمریزی آن (ترجمه و تدوین دروس ارائه شده توسط پروفسورLaszlo Hornath در پروژه آموزشیFAO ) انتشارات شرکت سهامی شیلات ایران 1363، 124 صفحه.

-

بیماریهای انگلی ماهیان آب شیرین (ترجمه و تدوین دروس ارائه شده توسط دکتر Zygmond yenii در پروژه آموزشی FAO ) . انتشارات سازمان شیلات ایران. 1363- ٨٠ صفحه.

زمینه های مختلف تحقیقاتی:

-

فیزیولوژی، تکثیرو پرورش میگو و سایر سخت پوستان دریایی، تکثیر و پرورش ماهیان آب شیرین و شور، لیمنولوژی و بوم شناسی آبهای شیرین، بوم شناسی آبهای لب شور و دریایی، پلانکتون شناسی، سیستماتیک و رده بندی ماهیان، مطالعات اتولیت و فلس ماهیان، کاربرد سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی دربوم سازگان دریایی و آبهای شیرین.