اعضای هیات علمی دانشکده علوم دریاییحامد فراهانی

نام : حامد

نام خانوادگی : فراهانی

مدرک تحصیلی : دکتری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : farahani@cmu.ac.ir


سوابق تحصیلی

-

کارشناسی ارشد ریاضی محض گرایش جبر – دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان - 1385 موضوع پایان نامه : ناورداهایی در G - جبرهای هم ارز

-

کارشناسی ریاضی محض دانشگاه علوم پایه دامغان - 1383

سوابق اجرایی

-

مدیر گروه کامپیوتر دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد زاهدان - 1387

-

مدیر امور پژوهشی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار – از 20/8/1387 تا کنون

سوابق آموزشی

-

تدریس در دانشگاه سیستان و بلوچستان - 1387- 1386

-

تدریس در دانشگاه ازاد اسلامی واحد زاهدان - 1387- 1386

-

تدریس در موسسه آموزش عالی هاتف زاهدان - 1387- 1386

-

تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی زاهدان 1387

* دروس تدریس شده عبارتند است :

1. ریاضیات مهندسی

2. ریاضیات گسسته

3. معادلات دیفرانسیل

4. جبرخطی

5. آمار و احتمال

6. ریاضیات عمومی