اعضای هیات علمی دانشکده علوم دریاییآرش شکوری

نام : آرش

نام خانوادگی : شکوری

AWT IMAGE

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : shakouri@cmu.ac.ir


سوابق تحصیلی:

-

دکتری/زیست شناسی دریا/گرایش جانوران دریا/دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر/ بهمن1383 تا اردیبهشت1388

-

کارشناسی ارشد/ زیست شناسی دریا/دانشگاه شهید چمران اهواز/1376-1374

-

کارشناسی /رشته زیست شناسی/دانشگاه اصفهان/1373-1369

سوابق اجرایی:

-

مدیر کل آموزش دانشگاه(شهریور1385 تا مهر1387 و اردیبهشت1388 تاکنون)

-

مدیر گروه مهندسی شیلات(1386- 1384)

-

مسئول صندوق قرض الحسنه کارمندان دانشگاه (1384-1380)

-

دبیر ستاد رفاهی دانشگاه (1383-1380)

-

مسئول کتابخانه دانشگاه (1383-1380)

-

عضو کمیته راهبردی سیستم کیفیت دانشگاه

-

عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه

-

عضو شورای دانشجویی دانشگاه

سوابق آموزشی:

1)

تدریس در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
- آلودگی محیط زیست
- شناخت و حمایت محیط زیست
- اقیانوس شناسی
- بوم شناسی دریا
- اکولوژوی عمومی
- کمک های اولیه و دانش پزشکی
- خوردگی در تجهیزات دریایی
- شیمی خواص مواد
- شیمی عمومی
- هیدروشیمی
- زبان تخصصی

2)

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
- رفتار شناسی آبزیان
- شناخت و حمایت محیط زیست

3)

دانشگاه علمی کاربردی بوشهر
- اکولوژی عمومی
- دبهداشت و ایمنی فردی

4)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار
- شناخت و حمایت محیط زیست
- آلودگی محیط زیست

5)

دانشگاه مالک اشتر
- شیمی خواص مواد
- شیمی عمومی

فعالیت های پژوهشی :

طرح های تحقیقاتی:

-

بررسی ساختار اجتماعات پلی کتهای خور موسی (پروژه کارشناسی ارشد)

-

بررسی لیمنولوژی پایین دست رودخانه باهو کلات (کارشناس فیتوپلانکتون و بنتوز)

-

بهبود مدیریت صید شاه میگوی خاردار سواحل سیستان و بلوچستان (کارشناس بنتوز و فیتوپلانکتون)

-

بررسی جامع اکولوژی استخرهای پرورش میگوی گواتر(کارشناس فیتوپلانکتون)

-

بررسی کیفیت پساب خروجی از مزارع پرورش میگو (کارشناس فیتوپلانکتون)

-

بررسی مستمر اثرات متقابل زیست محیطی ناشی از فعالیت و توسعه پرورش میگو در منطقه گواتر چابهار(کارشناس فیتو پلانکتون و بنتوز)

-

بررسی مستمر اثرات متقابل زیست محیطی ناشی از فعالیت کارگاههای تکثیر و پرورش میگو بر سواحل جنوب(کارشناس فیتو پلانکتون و بنتوز)

-

بررسی اکولوژی جمعیت خیارهای دریایی در خلیج چابهار(مجری پروژه)

-

بررسی ساختارهای ناهمگن اجتماعات خیارهای دریایی در خلیج چابهار با استفاده از مدل اکولو‍‍‍‍ژیک (پروژه دکترا)

مقالات علمی :

-

بررسی عوامل فیزیکو شیمیایی موثر بر تراکم پرتاران در ناحیه بین حزر و مدی خورهای منطقه ماهشهر (مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.سال هشتم.شماره دوم.1380)

-

بررسی شاخصهای محیطی در پرتاران خور موسی(استان خوزستان).(مجله پژوهش و سازندگی. جلد14. شماره2. پی آیند51. 1380)

-

بررسی موجودات کفزی ماکروفون اکوسیستم تالاب انزلی، نخستین همایش تخصصی اکولو‍ژی، دانشگاه الزهرا، آبان1385

-

بررسی شاخصهای تنوع و ارتباط آنها با فاکتورهای محیطی در پرتاران چهار خور منطقه ماهشهر. سیزدهمین کنفرانس سراسری و اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران.رشت. دانشگاه گیلان. شهریور 1384

-

بررسی پراکنش و توزیع کرمهای پرتار در خورهای منطقه ماهشهر(چهاردهمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران.تهران. دانشگاه تربیت مدرس. شهریور 1385)

-

Introduction of polychaete of Cossura genus (Cossuridae, Polychaeta) as a bioindicator of environmental stress in Mahshahr creeks. BIOCAM2008.INDIA

-

New observation of three species of seacucumbers from Chabahar Bay (southeast coasts of Iran). 2009. Journal of Biological Scince


تخصص ها:

-

کارشناس فیتو پلانکتون ، بنتوز ، اکولوژی

دوره های گذرانده:

-

دوره ماهیان تجاری جنوب(توسط دانشگاه علمی کاربردی بوشهر)

-

دوره اکولوژی ماهی (توسط دانشگاه علمی کاربردی بوشهر)

-

دوره ISO9001:2000 (توسط موسسه MOODY INTERNATIONAL )

-

دوره ممیزی داخلی (توسط موسسه MOODY INTERNATIONAL )

-

دوره رضایت مشتری (توسط موسسه MOODY INTERNATIONAL )

-

دوره 5S (توسط موسسه MOODY INTERNATIONAL )

-

نقش شیمی آب در تشکیل رسوبات امروزی محیطهای دریایی ایران (توسط مرکز ملی اقیانوس شناسی ایران)

-

بررسی عوامل موثر بر مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی دریای خزر (توسط مرکز ملی اقیانوس شناسی ایران)

-

ژئومورفولوژی سواحل حوزه های دریایی ایران (توسط مرکز ملی اقیانوس شناسی ایران)

-

استانداردهای نوین در تبادل داده های اقیانوسی(توسط مرکز ملی اقیانوس شناسی ایران)

-

دوره tranAing for trainers (توسط سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران)

-

دوره traning for trainers (توسط موسسه INDIPENDENT EUROPIAN CERTIFICATION )

-

کارگاه آموزشی آبسنگهای مرجانی(توسط مرکز ملی اقیانوس شناسی ایران)

-

دوره رهبری سازمانی(توسط استانداری سیستان و بلوچستان)

-

ارائه تکنیکهای ارزیابی ذخایر(توسط موسسه تحقیقات شیلات ایران)

-

دوره رویکرد سازمانی(توسط شرکت کاین سامانه)

-

دوره روشهای تدریس و روشهای اندازه گیری آموخته های دانشجویان(دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار)

-

دوره آموزشی سنجش از دور ماهواره ای (توسط شرکت تحقیق و توسعه فن آوری ‍ژئومتیک کیهان آرایه)

-

دوره آموزشی سیستمهای اطلاعات مکانی،GIS (توسط شرکت تحقیق و توسعه فن آوری ‍ژئومتیک کیهان آرایه)

-

نشست علمی نقد عرفانهای کاذب و نوظهور (دانشگاه معارف اسلامی)

عضویت در مجامع علمی:

-

عضو انجمن متخصصین ایران