اعضای هیات علمی دانشکده علوم دریاییارسلان دژکام

نام : ارسلان

نام خانوادگی : دژکام

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : dejkam@cmu.ac.ir