اعضای هیات علمی دانشکده علوم دریاییحسین جعفری

نام : حسین

نام خانوادگی : جعفری

AWT IMAGE

مدرک تحصیلی : دکتری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : jafari@cmu.ac.irسوابق تحصیلی:


1369؛ کارشناسی در رشته آمار : دانشگاه شیراز

1372؛ کارشناسی ارشد در آمار؛ دانشگاه شیراز

1391؛ دکتری در رشته ریاضی؛ دانشگاه بارسلونا اسپانیا

پایان نامه :

 

کارشناسی ارشد: همخطی در رگرسیون کمترین توانهای دوم

Collinearity in least squares regression

دکتری :

Applications of Malliavin Calculus to Some Problems Related to Gaussian and Levy Processes


سوابق آموزشی :

مدرس دوره های زیر در دانشگاه چابهار دریایی: حساب دیفرانسیل و انتگرال، آمار و احتمال، احتمال پیشرفته، تحقیق در عملیات پیشرفته ، آنالیز عددی، معادلات دیفرانسیل، ریاضی کاربردی، روش تحقیق، زبان های برنامه نویسی.


   سوابق اجرایی :

- مدیر گروه علوم پایه در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار (1386-1380)

- رئیس مرکز کامپیوتر دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار (1385-1375)

- مدیر مالی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ( 1386-1385)