اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و علوم انسانیمحمد حسین یار احمد زهی

نام : محمد حسین

نام خانوادگی : یاراحمدزهی

AWT IMAGE

 

مدرک تحصیلی : دکتری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : yarahmadzehi@cmu.ac.ir


سوابق تحصیلی:

1) دکترای مدیریت منابع انسانی، (1391)، دانشگاه تهران، ایران

2) کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- تشکیلات و روشها، (1381)، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3) کارشناسی مدیریت دولتی،(1377)، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران.

سوابق شغلی:

1) مدیر گروه مدیریت و بازرگانی دریایی- دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی(5 اسفند 1391 تاکنون).

2) مدیر گروه مدیریت و بازرگانی دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی(1387-1385).

3) مدیر گروه اقتصاد بازرگانی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی(1386-1385).

4) سرپرست دانشکده مدیریت و حمل و نقل دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی(1386).

5) دبیر ستاد رفاهی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی(1385-1384).

6) دبیر کمیته مسکن، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی(1387-1384).

7) عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی(7 مهرماه سال 1381-تاکنون)

فعالیت های آموزشی:

الف) تدریس دروس زیر در دوره کارشناسی

1. مدیریت رفتار سازمانی

2. روانشناسی کار

3. مبانی سازمان و مدیریت

4. مدیریت منابع انسانی

5. مدیریت استراتژیک

6. روش تحقیق

7. جامعه شناسی

ب) تدریس دروس زیر در دوره کارشناسی ارشد

1.تئوریهای پیشرفته مدیریت و سازمان

2.بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران

3.نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته

4.مدیریت دانش

5.مدیریت منابع انسانی پیشرفته

6.اصول خط مشی گذاری و تصمیم گیری

7.رفتار سازمانی پیشرفته

8.روش تحقیق پیشرفته

9.تئوریهای سازمانی و روابط کار در سازمانهای آموزشی

10.برنامه ریزی منابع سازمان(ERP)

فعالیت های پژوهشی:

الف) عناوین رساله ها:

1) رساله دکتری: تبیین مدل توسعه سرمایه انسانی بنگاههای کوچک و متوسط با هدف چابک سازی سازمان، دانشگاه تهران (31 مرداد ماه1391).

2) رساله کارشناسی ارشد: بررسی تاثیر عملکرد شورای اسلامی شهر زاهدان بر اثر بخشی عملکرد شهرداری،دانشگاه علامه طباطبائی(19 فروردین، 1381).

ب) پروژه های تحقیقاتی تمام شده:

1) بررسی میزان موفقیت منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار در امر اشتغالزایی(مجری طرح، 1386).

2) بررسی و تبیین نقش اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان در توسعه پایدار بندر استراتژیک چابهار(مجری طرح، 1387).

ج) تالیفات:

ج-1) مقالات چاپ شده:

1) ضیایی محمد صادق، طهمورث حسنقلی پور یاسوری،عباس عباسپور و محمد حسین یاراحمدزهی، (1391)، تبیین مدل توسعه قابلیت های فردی سرمایه انسانی با هدف چابک سازی بنگاههای کوچک و متوسط، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای مدیریت عمومی، سال چهارم، شماره چهاردهم.

2) آبتین عبدالعزیز،محمدحسین یاراحمدزهی و یحیی توماج، (1390)، شناسایی عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی کسب و کارهای کوچک و متوسط شهر تهران،، ماهنامه کار و جامعه، شماره 140،صص:44-58.

3) زاهدی، شمس السادات، ابوالفضل خسروی و محمد حسین یاراحمدزهی،بررسی ابعاد و شاخص های قابلیت های چابکی نیروی انسانی،در نوبت چاپ فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات رفتار سازمانی.

4) سیدجوادین سیدرضا، آبتین عبدالعزیز، یاراحمدزهی محمدحسین، بررسی راهکارهای توسعه کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان،در نویت چاپ فصلنامه علمی پژوهشی چشم انداز مدیریت.

5) Yarahmadzahi m.h. ,Rahvareh.m. ,Esmailzai.m. A Study on the Relationship of Organizational Justice and General Indicators on the Efficiency of Zabol University Staff, International Journal of Science and Engineering Investigations, 2013,2.

ج-2) مقالات ارائه شده به صورت سخنرانی و پوستر در همایش های ملی و بین المللی

1-یاراحمدزهی محمدحسین، عبدالعزیز آبتین، محمد قربانی و عبدالحمید آبسته،(7 اسفند 1392)،"شناسایی و رتبه بندی عوامل بر بسترسازی خلق سازمان یادگیرنده مبتنی بر رویکرد مدیریت دانش در سازمان بنادر و دریانوردی"، بصورت پوستر در دومین همایش ملی مدیران تحقیق، توسعه و فناوری کشور،مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی،تهران.

2-یاراحمدزهی محمدحسین وسیده ثریا سیدزاده،(30 بهمن 1392)،" شناسایی عوامل کلیدی موثر بر آینده منابع انسانی در سازمان های دولتی"،دومین همایش ملی آینده پژوهی، دانشگاه تهران.

3-یاراحمدزهی محمدحسین و سمیرا سنجرانی واحد،(15-17 بهمن 1392)،"تأثیر تبلیغات مدرن بر جذب گردشگری ورزشی در سواحل مکران"،نخستین همایش ملی ورزش های آبی-ساحلی، چابهار.

4-یاراحمدزهی محمدحسین،مهدی ارجونی و بی بی فاطمه محسنی،(15-17 بهمن 1392)،"عوامل کیفیت بخش محیط گردشگری ساحلی بندر چابهار با توجه به معیارهای گردشگری توسعه پایدار"، نخستین همایش ملی ورزش های آبی-ساحلی،چابهار.

5-یاراحمدزهی محمدحسین، نعیمه بلوچ و آرزو همتی،(15-17 بهمن 1392)،" مدیریت جذب توریسم با ایجاد دهکده المپیک ورزش های آبی و ساحلی در بندر چابهار"، نخستین همایش ملی ورزش های آبی-ساحلی، چابهار.

6-یاراحمدزهی محمدحسین و فریده صوفی،(15-17 بهمن 1392)، "تاثیر ایجاد و گسترش ورزشهای آبی ساحلی بر رونق اقتصادی شهرستان چابهار"،نخستین همایش ملی ورزش های آبی- ساحلی، چابهار.

7-یاراحمدزهی محمدحسین،فروزان سرحدی و زهرا جوشنگ ریگی،(31 شهریور1392)،"بررسی اثرات تحریم اقتصادی روی کارآفرینی"، همایش بین المللی(International E-Conference on Economy under sanctions)، مازندران-بابلسر.

8-یاراحمدزهی محمد حسین، جلال درخشانی و میثم درخشانی،(22 و 23 شهریور 1392)،"بررسی چاشها و نارسایی های نظام آموزش کارکنان در سازمان های دولتی ایران"، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم.

9-یاراحمدزهی محمد حسین، عبدالعزیز آبتین، رضایی طرقدری زهرا و حدیث هنرمند،" (22 و 23 شهریور 1392)، بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در سازمان تعاون روستایی کشور"، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم.

10-یاراحمدزهی محمدحسین، عبدالعزیز آبتین و منیژه صنعتی،(14 شهریور 1392)،" سیستم های اطلاعات مدیریت منابع انسانی در خدمت مدیریت ریسک"،دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، گرگان.

11-یاراحمدزهی محمدحسین، فروزان سرحدی،( 14 شهریور 1392)،"مدیریت بحران"،دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، گرگان.

12-یاراحمدزهی محمدحسین،سنا جاوید و شهرزاد بزّی( 14 شهریور 1392)،" اهمیت و نقش مدیریت دانش مشتری در کارائی و اثربخشی سازمانی"، دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین،گرگان.

13-عسکری پور گلویک حسین، محمد حسین یاراحمدزهی و عبدالعزیز آبتین، (10 و 11 اردیبهشت ماه 1392)،" بررسی تاثیر بهداشت روانی بر بهبود نظم اجتماعی خانواده ها(بررسی موردی شهرهای استان سیستان و بلوچستان) "، نخستین همایش خانواده و امنیت،یزد.

14-یاراحمدزهی محمد حسین، عبدالعزیز آبتین و حسین عسگری پور گلویک، (28-29 اسفند 1391)،"آموزش و توسعه سرمایه انسانی مستقر در سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران"، پوستر و چاپ در مجموعه مقالات اولین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران، چابهار.

15-عسکری پور گلویک حسین، عبدالعزیز آبتین و محمد حسین یاراحمدزهی، (28-29 اسفند 1391)،" بررسی تاثیر روانی بر توانمندسازی شغلی ملوانان خطوط کشتیرانی ایران در دریای مکران"، ارائه شفاهی و چاپ در مجموعه مقالات اولین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران،چابهار.

16-آبتین عبدالعزیز، محمدحسین یاراحمدزهی و یونس محمدی، (1391)،"توسعه فرهنگ کارآفرینی در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز(پژوهش کیفی) "، چاپ درمجموعه مقالات همایش ملی جهاد اقتصادی با تاکید بر بهره وری ملی، تهران.

17-سیدجوادین سید رضا و محمدحسین یاراحمدزهی، (18 و 19 اردیبهشت 1391)،" تحقق توسعه پایدار ایمنی و زیست محیطی با مستند سازی و اجرای دستورالعمل شناسایی و ارزیابی خطرات و ریسک های ایمنی-بهداشت و حوادث زیست محیطی"، همایش بین المللی خراسان جنوبی، ترانزیت و توسعه محور شرق کشور،بیرجند.

18-حسنقلی پور یاسوری طهمورث و محمدحسین یاراحمدزهی، (18 و 19 اردیبهشت 1391)، "تحقق توسعه پایدار منابع انرژی با استقرار سیستم مدیریت صرفه جوئی انرژی"،همایش بین المللی خراسان جنوبی،ترانزیت و توسعه محور شرق کشور، بیرجند.

19-سیدجوادین سید رضا و محمدحسین یاراحمدزهی، (18 و 19 اردیبهشت 1391)،"تحقق توسعه پایدار انسانی با مستندسازی و استقرار استاندارد سری ارزیابی ایمنی و بهداشت شغلی"، همایش بین المللی خراسان جنوبی، ترانزیت و توسعه محور شرق کشور،بیرجند.

20-میرکمالی سیدمحمد، محمدحسین یاراحمدزهی و عبدالعزیز آبتین، (18 و 19 اردیبهشت 1391)،"لزوم برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی برای توسعه محور شرق"، همایش بین المللی خراسان جنوبی،ترانزیت و توسعه محور شرق کشور،بیرجند.

21-سیدجوادین سید رضا، عبدالعزیز آبتین، محمد حسین یاراحمدزهی،(18 و 19 اردیبهشت 1391)،" سرمایه گذاری در منابع انسانی حلقه گم شده توسعه محور شرق"، همایش بین المللی خراسان جنوبی، ترانزیت و توسعه محور شرق کشور،بیرجند.

22-آبتین عبدالعزیز، محمدحسین یاراحمدزهی و یحیی توماج، (18 و 19 اردیبهشت 1391)،"بسترسازی گسترش کار آفرینی، موتور محرکه توسعه محور شرق"، همایش بین المللی خراسان جنوبی،ترانزیت و توسعه محور شرق کشور،بیرجند.

23-آبتین عبدالعزیز، محمدحسین یاراحمدزهی و روانبخش ناصر، (18 و 19 اردیبهشت 1391)، "ضرورت توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط برای توسعه محور شرق"، همایش بین المللی خراسان جنوبی،ترانزیت و توسعه محور شرق کشور،بیرجند.

24-سیدجوادین سید رضا، حبیب الله سالارزهی، یاراحمدزهی محمدحسین و عبدالعزیز آبتین، (14 و 15 مهرماه 1389)،" لزوم تهیه برنامه فراگیر مدیریت فرایند توسعه سرمایه انسانی"، پذیرش مقاله بصورت سخنرانی در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه انسانی،زنجان.

25-سیدجوادین سید رضا، محمدحسین یاراحمدزهی و عبدالعزیز آبتین، (14 و 15 مهرماه 1389)،" توانمند سازی نهادهای ملی راهکاری در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز"، پذیرش چکیده مقاله در همایش ملی نقش مدیریت راهبردی،تهران.

26-میرکمالی سید محمد، عبدالعزیز آبتین و محمد حسین یاراحمدزهی، (26 و 27 خرداد1389)،" اجرای اثربخش برنامه های توانمندسازی کارکنان با رویکرد فرایندی"، چاپ مقاله در اولین همایش بین المللی مدیریت فرآیندهای سازمانی،تهران.

27-سیدجوادین سیدرضا، عبدالعزیز آبتین و محمد حسین یاراحمدزهی،(12 خرداد1389)،"مدل جامع توانمند سازی نخبگان سازمانی بعنوان ساز و کار اصلی ایجاد تئوریهای بومی"، چاپ در مجموعه مقالات نخستین همایش ملی نقش کرسی های نظریه پردازی در توسعه علمی کشور، گرگان.

28-حسنقلی پور یاسوری طهمورث، محمد حسین یاراحمدزهی و عبدالعزیز آبتین، (12 خرداد1389)،"ایجاد انجمن نخبگان سازمان و مدیریت، ساز و کار خلق تئوریهای بومی در کشور"، چاپ درمجموعه مقالات نخستین همایش ملی نقش کرسی های نظریه پردازی در توسعه علمی کشور، گرگان.

29-حسنقلی پور یاسوری طهمورث، محمد حسین یاراحمدزهی، عبدالعزیز آبتین و یحیی توماج، (15 و 16 اردیبهشت 1389)،"توسعه بنگاه های کوچک و متوسط در مناطق کمتر برخوردار، ساز و کار کارآفرینانه"، پذیرش بصورت سخنرانی در همایش ملی کارآفرینی و توسعه، ایلام.

30-میرکمالی سید محمد، محمد حسین یاراحمدزهی، عبدالعزیز آبتین و محمد تاب، (15 و 16 اردیبهشت 1389)،"برنامه ریزی برای ارتقاء نقش سرمایه ی اجتماعی و انسانی در امور کارآفرینانه کشور"، پذیرش بصورت پوستر در همایش ملی کارآفرینی و توسعه، ایلام.

31-آبتین عبدالعزیز و محمدحسین یاراحمدزهی، (15 و 16 اردیبهشت 1389)،" طراحی مدل جامع توسعه کارآفرینی برای استانهای کمتر توسعه یافته کشور"، چاپ خلاصه مقاله در همایش ملی کارآفرینی و توسعه، ایلام.

32-سیدجوادین سید رضا، محمد حسین یاراحمدزهی و عبدالعزیز آبتین، (اسفند 1388)،"بررسی نقش اطلاعات راهبردی در فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی"، چاپ در مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی مدیریت فرایند در سازمان های خدماتی، تهران.

33-سیدجوادین سیدرضا، عبدالعزیز آبتین و محمد حسین یاراحمدزهی، (اسفند 1388)،" رویکرد فرایندی به مدیریت منابع انسانی"، چاپ در مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی مدیریت فرایند در سازمان های خدماتی، تهران.

34-یاراحمدزهی، محمدحسین، (1387)،" بررسی نقش تجارت بر میزان موفقیت منطقه آزاد تجاری–صنعتی چابهار در امر اشتغالزایی"، نخستین همایش بین المللی چابهار، ترانزیت و توسعه محور شرق،تهران.

داوری مقالات در نشریات و همایش ها:

1) فصلنامه پژوهش های مدیریت عمومی

2) اولین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران در چابهار

راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی کارشناسی ارشد

راهنمایی و مشاوره چندین پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان(در حال اجرا)

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه:

1) مدیریت سرمایه های انسانی

2) تئوری های مدیریت و سازمان

3) مدیریت دانش

4) ایده پردازی و کارآفرینی