اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و علوم انسانیمنصور کیانی مقدم

نام : منصور

نام خانوادگی : کیانی مقدم

AWT IMAGE

مدرک تحصیلی : دکتری

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیک : m.kiani@cmu.ac.ir


سوابق تحصیلی:

• دکـترای تکنولوژی حمل و نقل دریایی (1385)، دانشگاه لیورپول  انگلستان

• کارشناسی ارشد حمل و نقل بین المللی (1373)، دانشگاه کاردیف  انگلستان

• کارشناسی حمل و نقل دریایی (1369)، دانشکده دریانوردی چابهار  ایران
 

سوابق اجرایی:

• معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، از مهر 1394 تا آذر 1395

• معاون پژوهشی و فنآوری دانشگاه، خرداد 1390 تا شهریور 1394

• سرپرست حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، اسفند 1389 تا تیر 1390

• معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، 1380 تا 1382، 1379 تا 1382 و 1386 تا 1387 

• رئیس دانشکده مدیریت و علوم انسانی، شهریور 1389 تا 1390

• رئیس دانشکده مهندسی دریا، 1387 تا 1389

• رئیس دانشکده مدیریت حمل و نقل دریایی، مرداد 1386 تا مهر 1387

• مدیر گروه مدیریت و بازرگانی دریایی، 1376 تا 1379

• مدرس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، 1373 تاکنون

عضویت ها:

• عضو کمیته علوم انسانی دریا (گروه علوم و فنون دریا)، وابسته به شورای برنامه­ ریزی آموزش عالی کشور

• نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در هیئت نظارت بر تشکل­های اسلامی دانشگاه

• عضو هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان

• دبیر هم اندیشی اساتید دانشگاه – دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه از سال 1389 تا مهرماه 1393

• عضو شورای راهبردی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

• مسئول بسیج اساتید دانشکده مهندسی دریا

• عضو کارگروه بررسی صلاحیتهای عمومی هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی 

• عضو کارگروه تدوین سند و برنامه راهبردی توسعه آموزش عالی کشور در حوزه علوم و فنون دریایی و اقیانوسی

• رئیس شورای پژوهشی دانشگاه

• عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

• عضو شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

• عضو شورای آموزشی دانشگاه

• عضو هیئت اجرایی جذب دانشگاه

• عضو شورای انضباطی دانشگاه

• عضو اصلی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه

عضو و جانشین رئیس کارگروه پژوهشی توسعه و سامان­دهی آموزش و پژوهش منطقه مکران – استانداری 

• عضو شورای مرکزی مرکز رشد چابهار

• رئیس دبیرخانه همآیش های دانشگاه

• رئیس کارگروه راهبردی ارتقاء مرتبه آموزشی و پژوهشی دانشگاه

• نایب رئیس دومین همآیش ملّی علوم زیستی دریای مکران

• نایب رئیس اولین دوره مسابقات ملّی شناورهای اثر سطحی

فعالیتهای آموزشی:

تدریس دروس تخصصی و پایه در مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی

• مدیریت تکنولوژی دریایی

• مدل سازی پشتیبانی و حمل و نقل 

• مدیریت زنجیره عرضه کالا

• فنآوریهای نوین حمل و نقل دریایی

• مدیریت بین ­المللی کالا

• مدیریت پشتیبانی و توزیع کالا

• مدیریت پایانه­ ها

• مدیریت حمل و نقل و انبارداری کالاهای خطرناک

• کانتینر و وسایل حمل کالا

• مدیریت بندری

• اصول حمل و نقل و عملیات کالا

• زبان تخصصی حمل و نقل دریایی

• لجستیک و حمل و نقل بین­ المللی پیشرفته

• کاربرد نظریه صف در حمل و نقل

• سمینار در موضوعات مختلف حمل و نقل

      • پایان­ نامه با محوریت حمل و نقل دریایی، بنادر، حمل و نقل بین ­المللی و لجستیک

افتخارات:

• پژوهشگر برتر دانشکده مدیریت و علوم انسانی در سال 1391

• پژوهشگر برتر دانشکده مدیریت و علوم انسانی در سال 1390

• پژوهشگر برتر دانشکده مدیریت و علوم انسانی در سال 1389 

• پژوهشگر برتر دانشکده مدیریت و علوم انسانی در سال 1388

• پژوهشگر برتر دانشکده مدیریت و علوم انسانی در سال 1387

فعالیتهای پژوهشی:

الف) عناوین رساله ها:

• رساله کارشناسی ارشد:

Port Privatization, A Global Approach, (دانشگاه کاردیف، انگلستان، سال 1374)

• رساله دکتری:

The Impact of Automation on the Efficiency and Cost Effectiveness of the Quayside and Container Yard Cranes and the Selection Decision for the Yard Operating Systems, .(دانشگاه لیورپول، انگلستان، سال 1385)

ب) پروژه های تحقیقاتی تمام شده:

• تحلیلی بر امکان اتوماسیون حمل، تخلیه و بارگیری اسکله ای بندر تجاری چابهار، 1379.

• شناسایی فاکتورهای اثرگذار بر کارآیی و بهره­ وری عملیات پایانه ­های کانتینری، 1389.

ج) مقالات چاپ شده در نشریات علمی (لاتین):

[1]  Kiani, M., Wang, J., Bonsall, S. and Wall, A. (2006-a)، An Experimental Evaluation of the Economic Feasibility of Automated Quayside Cranes, Journal of Marine Technology Society, Spring Edition, Vol. 40, No. 1, pp. 24-34, ISI.

[2]  Kiani, M., Bonsall, S., Wang, J. and Wall, A. (2006-b)، Container Re-handling Minimisation as a Prerequisite for Container Terminal Automation, Journal of Euroship, June, No. 13, pp. 9-14.

[3]  Kiani, M., Bonsall, S., Wang, J. and Wall, A. (2006-c)، A Break-even Model for Evaluating the Cost of Containerships’ Waiting-times and Berth Unproductive -Times in Automated Quayside Operations,Springer, The WMU Journal of Maritime Affairs, Vol. 5, No. 2 (October)،, pp. 153-179.

[4]  Kiani, M., Bonsall, S., Wang, J. and Wall, A. (2009)، Application of Multiple Attribute Decision-Making (MADM)، and Analytical Hierarchy Process (AHP)، Methods in the Selection Decisions for a Container Yard Operating System, The Journal of Marine Technology Society, Vol. 43, No. 3, August, pp. 34-50 (17)،, ISI.

[5]  Kiani, M., Sayareh, J., Nooramin, S. (2010)، A Simulation Framework for Optimising Truck Congestions in Marine Terminals,  Journal of  Maritime Research, Vol. VII, No. 1, (April)،, pp. 55-70.

[6]  Kiani, M. and Harati Mokhtari, A. (2011)، Human Error Assessment and Decision Making Using AHP Technique (part A)،,  Journal of  Sea and Ship, Vol. I, No. 1, pp. 125-147.

[7]  Kiani, M., Moazen, A., Nooramin, S. (2011)، A Fuzzy AHP Decision Support System for Selecting Yard Cranes in Marine Container Terminals, Springer,  The WMU Journal of Maritime Affairs, Vol. DOI 10, (February)، 1007/s13437-011-0007-9.

[8]  Kiani, M., and Noori, R. (2011)، Cost Function Modelling for Semi-automated SC, RTG and Automated and Semi-automated RMG Container Yard Operating Systems, International Journal of Business Development Studies, Vol.3, No.1, Iran, ISC.

[9]  Kiani, M., Bakhsizadeh, A., Baluchi, H. and Jamshidi, E. (2013)، Guidelines to Reducing Fatigue in Seafarers, International Research Journal of Applied and Basic Science, Vol. 4, No. 6, pp. 1596-1602, ISC.

[10]  Nooramin, S., and Kiani, M. (2009)، An Energy - Cost Approach for Evaluation of Operating Systems in Container Terminals,Springer, The WMU Journal of Maritime Affairs, Vol. 8, No. 2, (October)،, pp. 203-213.

[11]  Nooramin, S., Kiani, M., Moazen, A. and Sayareh, J (2012)، Comparison of AHP and FAHP for Selecting Yard Gantry Cranes in Marine Container Terminals, Journal of the Persian Gulf, Vol. 3, No. 7, March, pp. 59-70, ISC.

[12]  Nooramin, S., Sayareh, J., Kiani, M., Alizmini, H.R., (2012)، TOPSIS and AHP Techniques for Selecting the Most Efficient Marine Container Yard Gantry Cranes, Journal of OPSEARCH, Vol. 49, No. 2 , pp. 116-132. 

[13]  Kiani, M. (2014) ،Port Performance Analysis Using Extent Fuzzy Approach, Journal of the Persian Gulf, Vol. 5, No. 17, September, pp. 57-64, ISC.

د) مقالات چاپ شده در نشریات علمی (فارسی):

[14] کیانی مقدم، منصور و کاظمی آسیابر، علیرضا (1389)، بررسی عوامل موثر بر رسوب کالا در بنادر ایران، فصلنامه آموزشی و پژوهشی دریا و کشتی، سال اول، شماره اول، صفحات 19-33.

[15] کیانی مقدم، منصور و الـ ... بخش، راحیل (1389)، کاهش تعداد جابجایی کانتینرها، پیش نیاز اتوماسیون­ سازی عملیات درون پایانه­ های کانتینری، فصلنامه آموزشی و پژوهشی دریا و کشتی، سال اول، شماره اول، صفحات 51-60.

[16] کیانی مقدم، منصور، نورامین، امیر سعید و موذن جهرمی، علیرضا (1389)، انتخاب کاراترین جرثقیل محوطه ای برای عملیات کانتینری با استفاده از روش تصمیم گیری سلسله مراتبی در محیط فازی، نشریه علمی پژوهشی علوم و فنون دریایی ، دوره 9، شماره 3، پاییز 1389، صفحات 49-62، ISC.

[17]کیانی مقدم، منصور ، نورامین، امیر سعید و اتابک، نسرین (1389)، اثر زیست محیطی تخلیه آب تعادل کشتی بر اکو سیستم­های دریایی، مورد کاوی شانه دار مهاجم دریای خزر، فصلنامه آموزشی و پژوهشی دریا و کشتی، سال اول، شماره اول، صفحات 111-124.

[18]کیانی مقدم، منصور، جعفرزاده کناری، مهدی،  و بخشی زاده، علیرضا (1392)، ارزیابی کارآیی نسبی بنادر ایران با تکنیک تحلیلی پوششی داده­ها (DEA)، نشریه علمی پژوهشی اقیانوس­ شناسی، جلد 4، شماره 13، صفحات 73 – 83، ISC.

[19]کیانی مقدم، منصور، سیاره، جعفر، منصوری رودی، محمود و تهمک، حمیدرضا (1393)، ارزیابی ریسک در عملیات جابجایی کانتینرها در پایانه­ های کانتینری (مورد کاوی بند شهید رجایی)، نشریه علمی پژوهشی اقیانوس ­شناسی، سال پنجم، شماره 18، صفحات 121 – 132، ISC.

[20]عباسی، عبدالسعید، کیانی مقدم، منصور، سعیدی، سید ناصر و نورامین، امیر سعید (1391)، بررسی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر عملیات بهینه در پایانه های کانتینری با استفاده از روش تصمیم گیری برناردو، ، نشریه علمی پژوهشی علوم و فنون دریایی ، دوره 11، شماره 4، پاییز 1391، صفحات 70-80، ISC.

[21]رئیسی، فاروق، سعیدی، سید ناصر، کیانی مقدم، منصور و نورامین، امیر سعید (1392)، تعیین تعداد بهینه مراکز کنترل کامیون­ها در مبادی ورودی ترمینال کالاهای فله خشک بندر امام خمینی با استفاده از تئوری صف، ، نشریه علمی حمل و نقل، سال دهم، شماره 3، پاییز 1392، صفحات 251-261، ISC.

[22]رنجبر، قدرت الـ ... و کیانی مقدم، منصور (1393)، کاربرد تئوری صف در بهبود عملیات بنادر تجاری ، نشریه علمی و ترویجی علوم و فنآوری دریا، سال نوزدهم، شماره 70، تابستان 1393، صفحات 43-53.

[23]کیانی مقدم، منصور (1394)، ارزیابی اقتصادی سیستم های عملیاتی محوطه ای پایانه های کانتینری، نشریه علمی پژوهشی اقیانوس­ شناسی، سال پنجم، شماره 20، صفحات 107 – 120، ISC.

و) کتاب (تالیف و ترجمه)

1) کیانی مقدم، منصور (1389)، اصول و مبانی بارچینی در کشتی، انتشارات نشر چاپار، تهران، ایران، شابک 4-64-5294-600-978.

2) کیانی مقدم، منصور، بخشی زاده علیرضا (1391)، اصول مدیریت زنجیره عرضه، انتشارات ترمه، تهران، ایران، شابک 3-271-978-964-978.

3) راهنمای مقدماتیMBA ، دو جلدی (در دست چاپ).

4) کتاب جامع عملیات کانتینری (در حال تدوین)،.

5) مدیریت پایانه­ های کانتینری (در حال تدوین).

ز) مقالات ارائه شده بصورت سخنرانی و پوستر در همایش های ملّی و بین المللی:

[1] Kiani, M. (2004)، Quayside Crane Cycle-time Analysis, IRCE Seminar, 5th July 2004, University of Manchester (UMIST)،, UK.

[2] Kiani, M. (2005)، Analysis of Containerships’ Waiting-times and Berth Idle-times, IRCE Seminar, 2nd  July 2005, University of  Leeds, UK.

[3] Kiani, M. (2007)، Application of MADM and AHP to Port Environment, TRANS-NAV 2007, 20th – 22nd June, Gdynia, Poland.

[4] Kiani, M. (2008)، Multiple Attribute Decision-Making and Analytical Hierarchy Process for Selecting the Best Yard Operating System, Transit and Development Seminar, 24th -25th May, Tehran, Iran, (The Article Was Ranked as Outstanding, No. 1, and Won a Distinction Award).

[5] کیانی مقدم، منصور، عبدالهی، هادی (1388)، نقش حمل ونقل ترکیبی در توسعه ترانزیت ایران، اولین همایش بین المللی علوم و فنون دریایی، آبان، تهران، ایران.

[6] کیانی مقدم، منصور،  نورامین، امیر سعید و کاظمی آسیابر، علیرضا (1389)، ارزیابی موفقیت صنایع دریایی براساس اهداف برنامه چهارم توسعه، دوازدهمین همآیش ملی صنایع دریایی ایران، 27 -29، مهر ماه، زیباکنار، ایران.

[7] کیانی مقدم، منصور ، موذن جهرمی، علیرضا و صدیقی، زینب (1390)، کاربرد روش آنالیز سلسله مراتبی در محیط فازی برای ارزیابی عملکرد بنادر، یازدهمین کنفرانس سیستم­های فازی ایران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 14 -16 تیرماه ، زاهدان، ایران.

[8] کیانی مقدم، منصور،  نظری آبکنار، شهریار و نورامین، امیر سعید، (1390)،  بررسی ساز  و کار عملکرد وسایل نقلیه اتوماتیک در ترمینال های کانتینری، سیزدهمین همآیش ملی صنایع دریایی ایران، 17 -19 آبان، کیش، ایران.

[9] کیانی مقدم، منصور، قلی پور، رحمت الله، جمشیدی، ناصر و بخشی زاده، علیرضا (1390)، برنامه­ ریزی استراتژیک منابع انسانی، مورد مطالعه سازمان بنادر و دریانوردی ایران، اولین همآیش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی (MTC2012)، 25-27 بهمن، چابهار، ایران.

[10] کیانی مقدم، منصور، طالب زاده، حسین (1391)، کاربرد ارزیابی سیستماتیک ایمنی (FSA)، در مدیریت ایمنی و حفاظت دریایی، دهمین همآیش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، 29 آبان لغایت 1 آذر، تهران، ایران.

[11] کیانی مقدم، منصور، عسکری پور گلویک، حسین، میروزهی، عایشه و حسن زاده، فریبا (1391)، برند سازی انواع گردشگری با تاکید بر بررسی تاثیر انواع گردشگری بر گسترش گردشگری شهر چابهار، اولین همآیش ملی توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران، 28 لغایت 30 بهمن، چابهار، ایران.

[12] کیانی مقدم، منصور، تهمک، حمیدرضا، مشایخی، افشین و ایرانشاهی، سبحان (1391)، مدلسازی عناصر اثرگذار بر زمان انتظار کشتیهای تجاری با استفاده از تئوری تصمیم­گیری MADM و روش سلسله مراتبی (AHP) اولین همآیش ملی توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران، 28 لغایت 30 بهمن، چابهار، ایران.

[13] کیانی مقدم، منصور، تهمک، حمیدرضا و ایرانشاهی، سبحان (1391)،  تحلیلی بر وضعیت و ظرفیت بندر چابهار در مقایسه با بندر گوادر در تبدیل شدن به دروازه شاهراه اقتصادی آسیای میانه و اروپای شرقی، اولین همآیش ملی توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران، 28 لغایت 30 بهمن، چابهار، ایران، ارائه بصورت پوستر.

[14] کیانی مقدم، منصور، اکبرپور، اکبرپور، مجید و تهمک، حمیدرضا (1391)،  عوامل مؤثر بر تسهیم دانش نیروی انسانی در سازمانهای دریایی (مورد کاوی اداره کل بنادر و دریانوردی استان (بوشهر)، اولین همآیش ملی توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران، 28 لغایت 30 بهمن، چابهار، ایران، ارائه بصورت پوستر.

[15] کیانی مقدم، منصور، جعفرپور، یونس و تهمک، حمیدرضا (1391)،  بررسی و ارائه راهکارهای لازم جهت پیشگیری از پدیده دزدی دریایی از دیدگاه حقوق بین الملل (با تاکیدی بر دریای مکران)، اولین همآیش ملی توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران، 28 لغایت 30 بهمن، چابهار، ایران، ارائه بصورت پوستر.

[16] کیانی مقدم، منصور، طالب نژاد، حسین (1391)، اولویت بندی استراتژیها در ارزیابی رسمی ایمنی ترافیک دریایی با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در محیط فازی، اولین همآیش ملی توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران، 28 لغایت 30 بهمن، چابهار، ایران، ارائه بصورت پوستر.

[17] کیانی مقدم، منصور، بهرامی غلامرضا (1392)، تحلیلی بر پدیده دزدی دریایی در خلیج عدن و سواحل سومالی، پانزدهمین همایش صنایع دریایی، 7 الی 9 آبان، جزیره کیش، ایران.

[18] کیانی مقدم، منصور، رنجبر، قدرت الـ...  (1392)، بررسی زمینه های کاهش صف انتظار کشتی های تجاری در اسکله های کانتینری با استفاده از تئوری صف، دومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی و دهمین همآیش علوم و فنون دریایی، تهران، ایران.

داوری مقالات در نشریات علمی پژوهشی:

• نشریه اقیانوس­ شناسی.

• نشریه علوم و فنون دریایی.

 • نشریه خلیج فارس.

راهنمای پایان نامه های دانشجویی(استاد راهنما):

مقطع: کارشناسی ارشد

1) نورامین، امیر سعید (1388)، بهینه سازی زمان توقف کامیون ها در ترمینال های کانتینری با استفاده از تئوری تصمیم گیری سلسله مراتبی (مورد کاوی ترمینال کانتینری شهید رجایی- بندرعباس).

2) موذن جهرمی، علیرضا (1389)، کاربرد روش آنالیز سلسله مراتبی در محیط فازی برای ارزیابی عملکرد بنادر (نمونه کاوی بنادر بوشهر ، چابهار و شهید رجایی ـ بندر عباس).

3) کاظمی آسیابر، علیرضا (1389)، بررسی عوامل موثر بر رسوب کانتینر در بنادر با مدل تصمیم گیری Fuzzy AHP (نمونه کاوی بندر کانتینری شهید رجایی ـ بندر عباس).

4) نظری آبکنار، شهریار (1389)، برآورد تعداد وسیله نقلیه هدایت شونده خودکار با استفاده از مدل جریان شبکه.

5) منصوری رودی، محمود (1390)، ارزیابی ریسک در عملیات جابجایی کانتینرها در پایانه های کانتینری (مورد کاوی پایانه شهید رجایی – بندر عباس).

6) رئیسی، همایون (1390)، تاثیر موسسات رده بندی در رشد ضریب ایمنی شناورهای سنتی و غیر کنوانسیونی در ایران.

7) طالب نژاد، حسین (1390)، مدل ارزیابی سیستماتیک ایمنی در کنترل ترافیک دریایی (مورد کاوی بندر بوشهر).

8) عباسی، عبدالسعید (1390)، بررسی و رتبه ­بندی عوامل موثر بر عملیات بهینه کانتینری در بندر بوشهر با استفاده از مدل برناردو.

9) رئیسی، فاروق (1391)، کاهش صف کامیونها در اسکله کالاهای خشک بندر امام خمینی با استفاده از تئوری صف.

10) قاسمی فرد، سید بختیار (1392)، بررسی زمینه­ های کاهش زمان انتظار کشتی­های تجاری در اسکله­ های فله خشک با استفاده از تئوری صف (موردکاوی بندر امام خمینی).

11) بهرامی، غلامرضا (1392)، ارزیابی و تحلیل اثرات اقدامات ملّی و بین­ المللی در مقابله با دزدی دریایی )،با تاکیدی بر خلیج عدن ).

12) رنجبر، قدرت الـ .. (1392)، بررسی زمینه­ های کاهش زمان انتظار کشتی­های تجاری در اسکله­ های کانتینری با استفاده از تئوری صف (موردکاوی پایانه کانتینری بندر بوشهر).

13) زارع، حیدر (1392)، بررسی وتحلیل پایانه های کانتینری با استفاده از ماتریس SWOT (موردکاوی: بندرچابهار).

14) خانی، میثم (1393)، رتبه­بندی عوامل موثر بر زمان توقف کشتی­ها در بنادر کانتینری با استفاده از تکنیک فازی تاپسیس (مورد کاوی: مجتمع بندر شهید رجایی).

15) دهقانی، فریبا (1394)، تحلیل و ارزیابی ریسک در بخش تخلیه و بارگیری پایانه های کانتینری با استفاده از روش TOPSIS (مورد کاوی: پایانه کانتینری بندر بوشهر).

16) یزدان پرست، روح الله (1394)، ارزیابی ایمنی خدمات بندری برای کشتی های ورودی به بنادر ایران.

17) روان بخش، ناصر (1394) بررسی وضعیت بنگاه های کوچک و متوسط وابسته به فعالیت های بندری و ارائه راهکارهای توسعه آنها در بندر چابهار با استفاده از تکنیک AHP.

18) هاشمی، حسن (1394) تحلیل و تعیین استراتژی مناسب خصوصی سازی برای بندر تجاری چابهار با استفاده از روش شش سیگما.

طرح ها و فعالیت های پژوهشی مورد علاقه:


 راهنمایی و مشاوره پروژه­ها و پایان ­نامه­ های گستره مدیریت و فنآوری حمل و نقل، بندر و کشتیرانی و مدیریت بازرگانی دریایی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که در ارزیابی و تحلیل­ پایان­­ نامه­ های خود از مدل­­ها و موضوعات زیر و یا ترکیبی از آنان انتخاب می­کنند:

AWT IMAGE