اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و علوم انسانیمنصور گنجی

نام : منصور

نام خانوادگی : گنجی

AWT IMAGE

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : ganji@cmu.ac.ir


سوابق تحصیلی:

-

کارشناسی ارشد/آموزش زبان انگلیسی/ دانشگاه علامه طباطبایی تهران

-

کارشناسی/مترجمی زبان انگلیسی / دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

سوابق اجرایی:

-

معاون دفتر روابط بین الملل دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار (1386 )

-

سرپرست دفتر روابط بین الملل دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار (1387 )

سوابق پژوهشی:

-

ترجمه در بخش روابط بین الملل حوزه هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (84-82 )

-

کتاب در دست تالیف با عنوان "IELTS writing samples"

سوابق آموزشی:

-

تدریس در گروه زبان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار (87-86 )

-

تدریس در گروه زبان دانشگاه پیام نور مرکز چابهار (87-86 )

-

تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان (87-86(

-

تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار (87-86 (

-

تدریس دوره های تافل و آیلس در جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران (85-82)

-

تدریس دوره های تافل و آیلس و مکالمه در جهاد دانشگاهی علامه طباطبایی (85-82 (

-

تدریس مکالمه و نگارش پیشرفته در موسسه زبان هیوا تهران (84-82 (

-

تدریس دوره های آیلس و تافل و تولیم در فرهنگسری طبرستان شعبه اکباتان (84-82 (

-

تدریس دوره آیلس در موسسه ایران - استرالیا (84-82 (