اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و علوم انسانیحسین عسکری پور گلونک

نام : حسین

نام خانوادگی : عسکری پور گلویک

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : askaripoor@cmu.ac.ir


سوابق تحصیلی :

-

1386-1384 : کارشناسی ارشد مدیریت دولتی – گرایش منابع انسانی – دانشگاه سیستان و بلوچستان

-

1384- 1379 : کارشناسی مدیریت دولتی – دانشگاه پیام نور – واحد بندر عباس

-

1379- 1376 : دیپلم ریاضی و فیزیک – دبیرستان دانشگاه هرمزگان

خلاصه مهارت ها :

-

توانایی تدریس در دانشگاه در دروس مدیریتی (به مدد تجربه ی چند ساله ی تدریس در دانشگاه)

-

توانایی تدریس در کلاس های آمادگی ارشد

-

آشنایی به زبان انگلیسی در سطح متوسط

-

آشنایی با کامپیوتر (نرم افزار و سخت افزار) در سطح متوسط و طراحی شبکه در سطح بالاتر از متوسط

سوابق اجرایی :

-

1385- 1384 : همکاری با اتاق فکر (مشاوران دانشجویی) استانداری سیستان و بلوچستان

-

1386- 1384 : عضو انجمن مدیریت منابع انسانی ایران

-

1386- 1385 : مشاوره دهنده به چند شرکت بیمه

سوابق آموزشی :

-

1384- 1382 : تدریس در کلاس های دانشکده های فنی و حرفه ای (افتخاری)

-

1384- 1383 : تدریس در کلاس های آمادگی کنکور فنی و حرفه ای (افتخاری)

-

1385- 1384 : تدریس در کلاس های آمادگی ارشد سنجش سه

-

1385- 1384 : تدریس در کلاس های آمادگی ارشد برگزار شده توسط دانشگاه علمی و کاربردی

-

1386- 1384 : تدریس در دانشگاه پیام نور بندر عباس ( هم اکنون نیز این همکاری ادامه دارد)

سوابق پژوهشی :

-

یزدانی ، بدرالدین ؛ حسین عسکری پور (1386) "واکاوی پدیده ی در مسیر ترقی شغلی" ، فرستاده شده جهت داوری ، نشریه ی مطالعات مدیریت

-

کاظمی ، مهدی ؛ حسین عسکری پور (1386) "تیم مجازی و عوامل موفقیت آن در هزاره ی سوم" ، فرستاده شده جهت بررسی و داوری ، چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات

-

روشن ، علیقلی ؛ حسین عسکری پور (1386) "بررسی تئوریکی رابطه ی عملکردهای منابع انسانی با تسهیم دانش سازمانی با توجه به رویکرد سرمایه ی اجتماعی" ، فرستاده شده جهت داوری ، نشریه ی انجمن علوم مدیریت ایران