اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و علوم انسانیمهدی شیرافکن

نام : مهدی

نام خانوادگی : شیرافکن

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : shirafkan@cmu.ac.ir


سوابق تحصیلی

-

فوق لیسانس علوم اقتصادی-دانشگاه شهید باهنر کرمان

-

لیسانس علوم اقتصادی-گرایش اقتصاد صنعتی دانشگاه سیستان­و­­بلوچستان

-

دیپلم ریاضی و فیزیک-دبیرستان فیروزجاییان (ادملا) شهرستان بابل

فعالیتهای آموزشی

-

تدریس در دانشگاه‌های پیام نور بابل

-

تدریس در دانشگاه پیام نور واحد بندپی غربی

-

تدریس در ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه شهید باهنر کرمان

فعالیتهای پژوهشی

-

همکاری در پروژه برآورد ظرفیت مالیاتی استان کرمان به عنوان مشاور- مجری دکتر کارنما.

-

انجام تحقیقی­دررابطه با تاثیر سیاستهای پولی بر سطح بیکاری از طریق تحلیل منحنی فیلیپس نیو کینزین در ایران در قالب پایان نامه

مقالات :

-

پذیرش مقاله‌ای از پایان‌نامه در رابطه با تاثیر سیاستهای پولی بر سطح بیکاری از طریق تحلیل منحنی فیلیپس نیو کینزین در ایران در قالب پایان نامه در مجله علمی پژوهشی دانشگاه مازندران

-

ارائه مقاله‌ای در رابطه با بررسی انتظارات تورمی در اقتصاد ایران برای مجله علمی پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان