اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و علوم انسانیمحمد حسن رضوی

نام : محمد حسن

نام خانوادگی : رضوی

AWT IMAGE

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : razavi@cmu.ac.ir


سوابق تحصیلی:

-

کارشناسی ارشد/ علوم اسلامی / حقوق جزا و جرم شناسی / دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد

-

تحصیلات حوزوی / پایان سطح 3 (اتمام کفایتین )[ کارشناسی ارشد الهیات / مبانی فقه و حقوق ]

-

عنوان پایان نامه : اعتیاد به مواد مخدر : جرم انگاری یا جرم زدایی در حقوق کیفری ایران

سوابق پژوهشی :

-

بررسی حرکت فقهی استعمال مواد مخدر از دیدگاه مذاهب اسلامی

سوابق آموزشی :

-

تدریس در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

-

تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار

-

تدریس در مرکز جامع علمی کاربردی چابهار

-

تدریس در دانشگاه پیام نور مرکز چابهار

سوابق اجرایی :

-

سرپرست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

-

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت استان سیستان و بلوچستان واحد چابهار- قسمت اداری مالی

-

رئیس شورای حل اختلاف شعبه یک شهرستان چابهار