اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و علوم انسانیحمید رضا ایزدی

نام : حمید رضا

نام خانوادگی : ایزدی

AWT IMAGE

مدرک تحصیلی :  دکتری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : izadi@cmu.ac.ir


سوابق تحصیلی:

دارای مدرک کارشناسی رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد صنعتی و کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری


عنوان پایان نامه " تخمین تابع تقاضای پول در ایران به روش ARDL " و با درجه عالی


سوابق علمی-پژوهشی )حمید رضا ایزدی(

کسب رتبه سوم دوره کارشناسی و رتبه دوم در دوره کارشناسی ارشد
دریافت لوح تقدیر از معاون وزیر
همکاری در طرح بازنگری سرفصل و منابع دروس رشته های علوم انسانی با پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشگر برتر دانشکده مدیریت و علوم انسانی در سالهای 1388 و 1389
ارایه مقاله با عنوان " بررسی و تمرکز بر سیاست های پولی در بانکداری بدون ربا و لزوم ایجاد بازار هماهنگ مبتنی بر اعتقادات کشورهای اسلامی"در دومین همایش بین المللی همگرایی اقتصادی-تجاری بین کشور های عضو کنفرانس اسلامی تهران
چاپ مقاله در مجله MEJSR (ISI) با عنوان Demand for Money in Iran
ارایه مقاله با عنوان " Relationship between the stability of money demand and monetary policy " در کشور ایزمیر- ترکیه
ارایه در دومین همایش خدمات بانکی و صادرات تهران با عنوان " عوامل مؤثر بر صادرات غیر نفتی متدولوژی ARDL"
چاپ مقاله در مجله علمی – پژوهشی) ( ISC پژوهشنامه بازرگانی وزارت بازرگانی با عنوان " اثرات تغیرات نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت با استفاده از شاخص کروم".
چاپ مقاله در مجله علمی - پژوهشی (ISC) بررسی های اقتصادی دانشگاه چمران اهواز با عنوان " تابع تقاضای پول درایران و تعدیل جزئی نرخ تورم".
چاپ مقاله در مجله علمی - ترویجی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با عنوان " تقاضای گوشت قرمز در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از روشهای انگل- گرنجر و جوهانسون- جوسیلیوس"
چاپ مقاله در مجله علمی – پژوهشیISC) ( پژوهشنامه اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی با عنوان " بررسی تابع تقاضای پول درایران ".
چاپ مقاله در مجله علمی – پژوهش ( ISC) تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران با عنوان " اثرات تغیرات نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت با استفاده از مدل کوتانی".
در حال اجرای طرح با عنوان " بیمه های دریایی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی ایران " در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
چاپ مقاله در مجله علمی-ترویجی اقتصاد ایران با عنوان " شناسایی و بررسی امکانات بالقوه جغرافیایی، منطقه آزاد چابهار"
ارایه مقاله با عنوان " بررسی،مقایسه و هدفمندی یارانه ها در هزینه های مصرفی ایران " در همایش ملی جهاد اقتصادی و هدفمندی یارانه ها دانشگاه پیام نور استان قم
ارایه مقاله با عنوان " تاثیر خصوصی سازی در مناطق آزاد بر رقابتی شدن و منطقه گرایی اقتصاد و پیوستن به WTO " در همایش ملی خصوصی سازی در ایران دانشگاه آزاد سمنان
ارایه مقاله با عنوان " ایجاد رشد و توسعه اقتصاد ناشی از تبدیل بخش دولتی به خصوصی در راستای آزاد سازی اقتصادی در مناطق آزاد کشور " در همایش ملی گذار اقتصادی و توسعه پایدار دانشگاه اصفهان
ارایه مقاله با عنوان " بررسی نقش الکترونیکی شدن بازار صنعت بیمه در رشد توسعه اقتصادی ایران " در همایش ملی فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی دانشگاه سلمان فارسی کازرون
ارایه مقاله با عنوان Targeted Subsidies And Its Impact On Economics Globalization در همایش بین المللی فناوری جهاد اقتصادی مرکز بین المللی علوم، تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان ایران
ارایه مقاله با عنوان The Identification And Evaluation Of Potential Geographical And Competitive Facilities And Credits Of Free Zone In Order To Promote Jihad Policy And Its Impact On Native And Local Growth در همایش بین المللی فناوری جهاد اقتصادی مرکز بین المللی علوم، تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان ایران
چاپ مقاله در مجله علمی،تخصصی، اقتصادی و بانکی تازه های اقتصاد وابسته به بانک مرکزی ایران با عنوان " تابع تقاضای پول درایران باتوجه به تعریف محدود و گسترده پول"
چاپ مقاله در مجله انجمن علمی اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه سیستان و بلوچستان با عنوان " خصوصی سازی در ایران"

سوابق آموزشی (حمید رضا ایزدی(

تدریس درس های اقتصاد کلان(1و2)، اقتصاد بخش عمومی، نظام های اقتصادی، ریاضیات (1و2)، اصول بیمه، اقتصاد سنجی کاربردی، اصول مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اصول و کنترل بودجه، مالیه عمومی
برگزاری دوره های ویژه دانشجویان شاهد و ایثار گر دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
داور نهایی چندین طرح از طرح های دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
استاد راهنمای رساله دانشجویان کارشناسی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
مدرس دروس اقتصاد و برگذارکننده کلاسهای نرم افزار تخصصی اقتصاد ( Eviews-Microfit) در دانشگاه سیستان و بلوچستان
دارنده گواهینامه تخصصی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
دارنده گواهینامه آئین نگارش و مکاتبات اداری
دارنده گواهینامه " Process Approach " از موسسه بین المللی Kayen
دارنده گواهینامه " ICLD " از موسسه بین المللی ICE
دارنده گواهینامه دوره مدرسین و ممتحنین " TFT " از موسسه بین المللی ICE
دارنده گواهینامه استاندارد "ISO 2008 " از موسسه بین المللی Kayen
دارنده گواهینامه فنون اداره جلسات ویژه مدیران
دارنده گواهینامه مهارت های ارتباطی ویژه مدیران
دارنده گواهینامه مدیریت تعارض و فنون مذاکره ویژه مدیران
دارنده گواهینامه تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روش ها ویژه مدیران
دارنده گواهینامه روانشناسی فساد اداری ویژه مدیران
دارنده گواهینامه انگیزش در کار ویژه مدیران
دارنده گواهینامه رهبری و مدیریت سازمانی ویژه مدیران
دارنده گواهینامه حکمرانی علوی و پاسخگویی در اسلام
دارنده گواهینامه کارگاه آموزش روش های فهم و تفسیر قرآن کریم
دارنده گواهینامه مدیریت تعارض و فنون مذاکره ویژه مدیران

سوابق اجرایی )حمید رضا ایزدی(

عضو فعال و مدیر برنامه ریزی و مالی کانون بسیج اساتید دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
عضو کمیته تخصصی پژوهشی گروه اقتصاد بازرگانی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
رئیس اداره آمار و آموزش کارکنان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
عضو کمیته ارزیابی عملکرد دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
مدیر امور مالی و اداری شرکت مخابراتی رهنما سیستم اندیش در شیراز
مدیر اجرایی همایش دفاع از تولید ملی با همکاری دانشگاه تربیت مدرس برای اولین بار در استان سیستان و بلوچستان
مدیر اجرایی همایش آموزش و پژوهش در علم اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی در استان سیستان و بلوچستان
مشاور در برنامه ریزی گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه سیستان و بلوچستان برای دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد