اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و علوم انسانیحمید رضا ایزدی

نام : حمید رضا

نام خانوادگی : ایزدی

AWT IMAGE

مدرک تحصیلی :  دکتری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : izadi@cmu.ac.ir


شناسنامه علمی-پژوهشی، آموزشی و اجرایی

حمیدرضا ایزدی  دکتری اقتصاد پولی  دانشگاه شیراز و عضو هیات علمی گروه اقتصاد بازرگانی  دانشکده مدیریت و علوم انسانی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار    

                      

دارای مدرک دکتری رشته علوم اقتصادی گرایش پولی از دانشگاه شیراز

عنوان رساله دکتری " سیاست­های پولی و مالی بهینه بر مبنای راه حلی برای مسأله رمزی در اقتصاد ایران"

دارای مدرک کارشناسی رشته علوم اقتصادی گرایش  اقتصاد صنعتی و کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری با معدل 36/18 از دانشگاه سیستان و بلوچستان

عنوان پایان نامه " تخمین تابع تقاضای پول در  ایران به روش  ARDL " و  با درجه عالی

سوابق علمی-پژوهشی (حمید رضا ایزدی)

 • کسب  رتبه سوم دوره کارشناسی و رتبه دوم  در دوره کارشناسی ارشد
 • دریافت لوح تقدیر از معاون وزیر، رئیس کمیته آمار وزارت علوم و تحقیقات سال 1389
 • دریافت لوح تقدیر از سرپست اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان سیستان و بلوچستان
 • همکاری در طرح بازنگری سرفصل و منابع دروس رشته های علوم انسانی با پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال 1390
 • پژوهشگر برتر دانشکده مدیریت و علوم انسانی در سالهای 1388  و 1389
 • پژوهشگر فعال دانشکده مدیریت و علوم انسانی در سال 1390
 • اجرای طرح  با عنوان " بیمه های دریایی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی ایران " در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سال 1388-1389
 • داور مجله­ علمی پژوهشی پولی و مالی دانشگاه فردوسی، مجله­ علمی پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران دانشگاه همدان، مجله­ بررسی های بازرگانی، مجله ISI Asian Economic and Financial Review
 • عضو کمیته علمی و هیات داوری همایش  بین­المللی علوم مدیریت، پیشرفتها، نوآوری­ها و چالش­ها موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز

مقالات خارجی و ISI

 • چاپ مقاله در مجله International Journal of Advances in Management and Economics   

با عنوان

 An assessment of price accelerating in Iran using franked price model and ARDL methodology -2013-Vol (2)-ISSUE (6)

 • چاپ مقاله در مجله European Scientific Journal  با عنوان

 Analysis and Identification of the Public and Private Market Share Of Insurance Premium Chargeable and Payable and Forecasting Of This Financial Market -2013-Vol (9)-No (31)

 • چاپ مقاله در مجله International Research Journal of Finance and Economics با عنوان  Review and Analysis of Stock Role in Forming and Integrating of Financial and Monetary Markets and Its Influence on Investment and Economic Development Growth-2012-Issue(95)
 • چاپ مقاله در مجله The Empirical Economics Letters با عنوان

 Use of Black Market Premium (BMP) to Investigate Changes in Exchange Rate on the Added Value of Industry Sector2012-Vol (11)-No (10)

                                

 • چاپ مقاله در مجله Middle-East Journal of Scientific Research   با عنوان

Demand for Money in Iran by an Autoregressive Distributed Lag Approach-2011-Vol (9)-No (5)

 • چاپ مقاله در مجله Asian Economic and Financial Review با عنوان

New Monetary Policies in Usury Free Banking-2013-Vol (3)-No (7)

 • چاپ مقاله در مجله GSTF Business Review(GBR)  با عنوان

Identification and Analyzing Of Effective Factors Elastics on Inflation Function in Iran

By Using ARDL Methodology-2012-Vol (2)-No (2)

 •  ارایه مقاله در همایش بین المللی International Conference On Economics And Finance در کشور ترکیهایزمیر با عنوان

Relationship between the Stability of Money Demand and Monetary Policy-2011

مقالات علمی-پژوهشی

 • چاپ مقاله در مجله علمی – پژوهش ( ISCفصلنامه مدلسازی اقتصادی دانشگاه آزاد واحد فیروز کوه با عنوان " محاسبه رفاه با سناریوهای متفاوت سیاست مالی در چارچوب مدل سیاست­ پولی و مالی بهینه "-1395- Vol (5)-No (3)
 • چاپ مقاله در مجله علمی – پژوهش ( ISCفصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی وزارت اقتصاد و امور دارایی با عنوان " طراحی، بررسی و مقایسه عوامل پایایی مدل­های تعادل عمومی پویای تصادفی در اقتصاد ایران"-1395-Vol (24)-No (80)
 • چاپ مقاله در مجله علمی – پژوهشی) ( ISC فصلنامه اقتصاد پولی، مالی(دانش وتوسعه سابق)  دانشگاه فردوسی مشهد  با عنوان " انتخاب تابع مناسب جهت بررسی عوامل مؤثر بر قیمت سهام معامله شده در بازار بورس اوراق بهادار و پیش­بینی آتی این قیمت­ها "-1395- Vol (8)-No (21)
 • چاپ مقاله در مجله علمی – پژوهشی) ( ISC پژوهشنامه بازرگانی وزارت بازرگانی با عنوان " اثرات تغیرات نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت با استفاده از شاخص کروم"-1388- Vol (13)-No (52)
 •  چاپ مقاله در مجله علمی – پژوهشی) ( ISC پژوهشنامه بیمه پژوهشکده بیمه با عنوان " بررسی رابطه بیمه های دریایی(کشتی و باربری) با رشد اقتصادی ایران بااستفاده از الگوی خود توضیح برداری"-1391- Vol (27)-No (3)
 • چاپ مقاله در مجله علمی - پژوهشی  (ISC) بررسی های اقتصادی  دانشگاه چمران اهواز با عنوان " تابع تقاضای پول درایران و تعدیل جزئی نرخ تورم"-1386- Vol (4)-No (1)

 • چاپ مقاله در مجله علمی – پژوهش ( ISCفصلنامه مدلسازی اقتصاد دانشگاه آزاد واحد فیروز کوه با عنوان " استفاده ار معیار شکاف بازار آزاد (BMP) جهت بررسی تغیرات نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت"-1390- Vol (5)-No (3)

 • چاپ مقاله در مجله علمی – پژوهشیISC)  ( پژوهشنامه اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی با عنوان " بررسی تابع تقاضای پول درایران "-1388- Vol (9)-No (2)

 • چاپ مقاله در مجله علمی – پژوهش ( ISCتحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران با عنوان " اثرات تغیرات نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت با استفاده از مدل کوتانی"-1387- Vol (43)-No (85)

 • چاپ مقاله در مجله علمی – پژوهشیISC)  ( فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران دانشگاه بوعلی سینا با عنوان " رابطه بین عملکرد سیاست های پولی و مالی و ثبات تابع تقاضای پول و پیش بینی این تابع در ایران"-1391- Vol (1)-No (1)

مقالات علمی-ترویجی

 • چاپ مقاله در مجله علمی - ترویجی بررسی­های بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با عنوان " تقاضای گوشت قرمز در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از روشهای  انگل- گرنجر و جوهانسون- جوسیلیوس"-1387- Vol (4)-No (30)

 • چاپ مقاله در مجله علمی،تخصصی، اقتصادی و بانکی تازه های اقتصاد وابسته به بانک مرکزی ایران با عنوان " تابع تقاضای پول درایران باتوجه به تعریف محدود و گسترده پول"-1386

 • چاپ مقاله در مجله انجمن علمی اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه سیستان و بلوچستان با عنوان " خصوصی سازی در ایران"

 • چاپ مقاله در مجله علمی-ترویجی اقتصاد ایران با عنوان " شناسایی و بررسی امکانات بالقوه جغرافیایی،  منطقه آزاد چابهار"سال 1389 Vol (142)-

 • چاپ مقاله در مجله علمی-تخصصی دانش ارزیابی  سازمان بازرسی با عنوان " بررسی رابطه فساد و رشد اقتصادی در ایران"سال 1395 Vol (28)-

مقالات همایش های بین المللی

ارایه مقاله با عنوان " مرور و بررسی اجمالی چند مقاله در زمینه رابطه رفاه وبهره پرداختی به ذخایر بانکی"در اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری) تهران سال 1392

 • ارایه مقاله با عنوان " بررسی و تمرکز بر سیاست های پولی در بانکداری بدون ربا و لزوم ایجاد بازار هماهنگ مبتنی بر اعتقادات کشورهای اسلامی"در دومین همایش بین المللی همگرایی اقتصادی-تجاری بین کشور های  عضو کنفرانس اسلامی تهران سال 1389

 • ارایه  مقاله  با عنوان The Identification And Evaluation Of Potential Geographical And Competitive Facilities And Credits Of Free Zone In Order To Promote Jihad Policy And Its Impact On Native And Local Growth-2012  در همایش بین المللی جهاد اقتصادی مرکز بین المللی علوم، تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان ایران سال 1391

 • ارایه مقاله با عنوان " بررسی نقش و تاثیر مناطق آزاد ایران بر بهره وری سرمایه"در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی موسسه آموزشی-تحقیقاتی نور باران اندیشه قم سال 1391

 • ارایه  مقاله  با عنوان Targeted Subsidies And Its Impact On Economics Globalization-2012  در همایش بین المللی جهاد اقتصادی مرکز بین المللی علوم، تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان ایران سال 1391

 • ارایه مقاله با عنوان " رویکرد مدیریت تحول درمدیریت اداره مناطق آزاد تجاری کشور و نقش آن بر تحول اقتصاد "در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی موسسه آموزشی-تحقیقاتی نور باران اندیشه قم سال 1392

 • ارایه مقاله با عنوان " بررسی اندیشه های اقتصادی در تعالیم دینی و ایجاد شکوفایی اقتصادی بر مبنی دیدگاه اسلامی "در کنگره  بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی دانشگاه پیام نور بوشهر سال 1392

مقالات همایش های ملی

 • ارایه  مقاله  با عنوان " بررسی،مقایسه و هدفمندی یارانه ها در هزینه های مصرفی ایران " در اولین همایش ملی  جهاد اقتصادی و هدفمندی یارانه ها دانشگاه پیام نور استان  قم سال 1390
 • ارایه  مقاله  با عنوان " استفاده از یک الگوی مناسب نرخ ارز در ایران جهت بررسی اثرات تغیرات نرخ ارز " در همایش ملی  سرمایه­گذاری و تولید ملی دانشگاه علامه طباطبایی تهران سال 1392
 • ارایه  مقاله  با عنوان " نقش مناطق آزاد بر کاهش اثرات تحریم های جهانی  بر اقتصاد ایران " در همایش ملی آسیب ها و فرصتهای تحریم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی اراک سال 1391

 • ارایه  مقاله  با عنوان " ایجاد رشد و توسعه اقتصاد ناشی از تبدیل بخش دولتی به  خصوصی در راستای آزاد سازی اقتصادی در مناطق آزاد کشور " در همایش ملی گذار اقتصادی و توسعه پایدار دانشگاه اصفهان سال 1390

 • ارایه  مقاله  با عنوان " بررسی نقش الکترونیکی شدن بازار صنعت بیمه در رشد توسعه اقتصادی ایران " در همایش ملی فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی دانشگاه سلمان فارسی کازرون سال 1390

 • ارایه مقاله با عنوان " عوامل مؤثر بر صادرات غیر نفتی  متدولوژی  ARDL" در دومین همایش خدمات بانکی و صادرات تهران سال 1387

 • ارایه  مقاله  با عنوان " تاثیر خصوصی سازی در مناطق آزاد بر رقابتی شدن و منطقه گرایی اقتصاد و پیوستن به   WTO " در همایش ملی خصوصی سازی در ایران دانشگاه آزاد سمنان سال 1390

 • ارایه  مقاله  با عنوان " تولید ثروت و کاهش فقر از دیدگاه اسلام " در همایش ملی اسلام و ایتام دانشگاه پیام نور کهگیلویه و بویراحمد سال 1391
 • ارایه  مقاله  با عنوان " نقش و جایگاه صندوق توسعه ملی در تقویت بخش خصوصی)اصل 44 قانون اساسی) به عنوان یک سیاست مقاومت اقتصای در مقابل تحریم ها" در همایش ملی اقتصاد مقاومتی با رهیافت تولید ملی  موسسه آموزش عالی مهر کرمان سال 1392

سوابق آموزشی (حمید رضا ایزدی)

 • تدریس درس های اقتصاد کلان(1و2)، اقتصاد بخش عمومی، نظام های اقتصادی، ریاضیات (1و2)، اصول بیمه، اقتصاد سنجی کاربردی، اصول مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اصول و کنترل بودجه، مالیه عمومی
 • برگزاری دوره های ویژه دانشجویان شاهد و ایثار گر دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 • داور نهایی  چندین طرح از طرح های دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 • استاد راهنمای رساله  دانشجویان  کارشناسی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 • مدرس دروس اقتصاد  و برگذارکننده کلاسهای نرم افزار تخصصی اقتصاد (  Eviews-Microfit) در دانشگاه سیستان و بلوچستان

گواهینامه­ها (حمید رضا ایزدی)

 • دارنده گواهینامه تخصصی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
 • دارنده گواهینامه آئین نگارش و مکاتبات اداری
 • دارنده گواهینامه " Process Approach " از موسسه بین المللی  Kayen
 • دارنده گواهینامه  " ICLD "  از موسسه بین المللی ICE
 • دارنده گواهینامه دوره مدرسین و ممتحنین " TFT " از موسسه بین المللی ICE
 • دارنده گواهینامه  استاندارد "ISO 2008 "  از موسسه بین المللی   Kayen
 • دارنده گواهینامهFundamental Of Nanotechnology And Its Application In Agriculture   از موسسه آریا­پلیمر­پیشگام
 • دارنده گواهینامهTime Management, Personal Assistance Program, Employer Brand   از کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی موسسه نور­باران­اندیشه قم
 • دارنده گواهینامه فنون اداره جلسات ویژه مدیران
 • دارنده گواهینامه اخلاق مدیریت ویژه مدیران
 • دارنده گواهینامه مهارت های ارتباطی  ویژه مدیران
 • دارنده گواهینامه مدیریت تعارض و فنون مذاکره  ویژه مدیران
 • دارنده گواهینامه تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روش ها  ویژه مدیران
 • دارنده گواهینامه روانشناسی فساد اداری  ویژه مدیران
 • دارنده گواهینامه انگیزش در کار ویژه مدیران
 • دارنده گواهینامه رهبری و مدیریت سازمانی ویژه مدیران
 • دارنده گواهینامه حکمرانی علوی و پاسخگویی در اسلام
 • دارنده گواهینامه کارگاه آموزش روش های فهم و تفسیر قرآن کریم

سوابق اجرایی (حمید رضا ایزدی)

 • سرپرست مدیریت امور مالی دانشگاه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 • عضو کمیته تعیین ارزش اموال دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 • عضو کمیته عمرانی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 • عضو فعال و مدیر برنامه ریزی و مالی کانون بسیج اساتید دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 • عضو کمیته تخصصی پژوهشی گروه اقتصاد بازرگانی  دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 • رئیس اداره آمار و آموزش کارکنان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 • عضو کمیته ارزیابی عملکرد  دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 • مدیر امور مالی و اداری شرکت مخابراتی  رهنما سیستم اندیش در شیراز
 • معاون اداری و مالی شرکت پرتو رایانه پرهام شیراز
 • مدیر اجرایی همایش دفاع از تولید ملی با همکاری دانشگاه تربیت مدرس برای اولین بار در استان سیستان و بلوچستان
 • مدیر اجرایی همایش  آموزش و پژوهش در علم اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی در استان سیستان و بلوچستان
 • مشاور در برنامه ریزی گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه سیستان و بلوچستان برای دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد