اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و علوم انسانیفاطمه الهامی

نام : فاطمه

نام خانوادگی : الهامی

AWT IMAGE

مدرک تحصیلی : دکتری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : elhami@cmu.ac.ir


سوابق تحصیلی:

-
دکترا: رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه پیام نور مرکز تهران، سال اخذ مدرک 1389.
-
کارشناسی ارشد: رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تربیت مدرس تهران، سال اخذ مدرک 1376، .
کارشناسی: رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال اخذ مدرک 1373 ، .

سوابق شغلی :

-مدرس مراکز تربیت معلم زاهدان از 1377 لغایت1388.
-
معاون دانشگاه پیام نور زاهدان از 1383 لغایت 1385.
-
عضو هیأت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی از 1390 تاکنون.

سوابق تدریس:

-دانشگاه دریانوردی و علوم دریاییدر دوره کارشناسی.
-
دانشگاه سیستان و بلوچستاندوره کارشناسی.
-
دانشگاه پیام نور مرکز زاهدان دوره کارشناسی.
-
دانشگاه آزاد مرکز چابهار دوره کارشناسی.
-
مرکز تربیت معلم رسالت زاهدان دوره کارشناسی و کاردانی.
-
مرکز تربیت معلم شهید مطهری زاهدان دوره کارشناسی و کاردانی.
-
مرکز تربیت معلم شهید حسینی طباطبایی زاهدان دوره کارشناسی و کاردانی .
-
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران زاهدان دوره کاردانی.
- 5
دوره تدریس در کارگاه های تخصصی برای معلمان و مربیان آموزش و پرورش.

فعالیت های پژوهشی:

1- رساله های کارشناسی ارشد و دکتری

دوره دکتری: « بازخوانی، تصحیح و تحلیل انتقادی نسخه خطی مناقب علوی اثر میرحسین علی خان تالپور»

دوره ارشد « بررسی جلوه های فرهنگ عامیانه در اشعار نظامی(خسرو و شیرین، لیلی و مجنون و هفت پیکر»

2-
پروژه تحقیقاتی:

-
مجری طرح: « عوامل موثر بر اثر بخشی کتابخانه های کلاسی بر مبنای انگیزه مطالعاتی و عوامل مرتبط در مدارس ابتدایی استان سیستان و بلوچستان» اسفند1389 لغایت اردیبهشت 1391.
3-
تألیفات:

-
مقالات چاپ شده:

1- «عشق به یک سرنمون ازلی (حضرت علی -ع) در مسمط طغرا» دکتر محمد بارانی، فاطمه الهامی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور مرکز تهران. مجله علمی و پژوهشی ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال هشتم، شماره 15، پاییز و زمستان 1389.
2- «
نسخه خطی مناقب علوی میر حسین علی تالپور و ویژگی های سبکی آن» دکتر فاطمه الهامی ،فصل نامه علمی-پژوهشی مطالعات شبه قاره، سال دوم، شماره3، تابستان 1389.
4- «
باورهای نجومی در شعر نظامی» : فاطمه الهامی ، کتاب ماه ، سال سوم، شماره33، بهمن 1388.
5- «
گدایی یا پادشاهی» : فاطمه الهامی، فصل نامه آموزشی-تحلیلی رشد آموزش زبان و ادب فارسی(علمی-ترویجی)، دوره بیست و سوم، شماره2، زمستان 1388.
6- «
انعکاس باورهای عامیانه و عقاید خرافی در شعر نظامی» فاطمه الهامی، پیک نور – فصل نامه دانشگاه پیام نور، سال پنجم، شماره3، پاییز1386.
7- «
تأثیر قرآن و حدیث در شاهنامه فردوسی» فاطمه الهامی، ماهنامه فرهنگی-سیاسی و اجتماعی اسوه در دو شماره، سال یازدهم، شماره8 -7 و6 ، شهریور و مهر و آبان 1387.
8- «
نگرشی بر زندگی، آثار و افکار عاشق سوخته جان عطار نیشابوری» فاطمه الهامی، ماهنامه فرهنگی-سیاسی و اجتماعی اسوه، سال دهم، شماره 2 و 1 ، پیاپی 113 و 112، فروردین و اردیبهشت 1386.
9- «
نظامی و افسانه های عامیانه» فاطمه الهامی، ماهنامه اسوه، سال نهم، شماره4 ، پیاپی103، تیر 1385.
10- «
بررسی اصطلاحات عامیانه در شعر نظامی» فاطمه الهامی، ماهنامه اسوه، سال پنجم و ششم، شماره2 و1، پیاپی63 و 64 ، اسفند 1381 و فروردین 1382.
11- «
بررسی زندگی، آثار و عقاید شیخ مفید» فاطمه الهامی، ماهنامه اسوه، سال پنجم، شماره9، پیاپی 60، آذر 1381.
12- «
نقدی بر قصه شهر سنگستان» فاطمه الهامی، ماهنامه اسوه، سال پنجم ، شماره 5 و4، پیاپی55 و 56 ، تیر و مرداد 1381.

-
ارائه و چاپ مقالات در کنگره های داخلی و خارجی:

1-ارائه و چاپ مقاله «کین خواهی در شاهنامه ی فردوسی» همایش بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در هزاره دوم شاهنامه(5-3 دیماه 1390. 6-24دسامبر2011م)

2-
چاپ مقاله «بررسی جایگاه مادران و نقش آفرینی آنان در شاهنامه فردوسی»همایش بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در هزاره دوم شاهنامه(5-3 دیماه 1390. 6-24دسامبر2011م)

3-
ارائه مقاله «سنایی شاعری نقّاد و مصلحی کار ساز در حوزه ی مسایل اجتماعی و اخلاقی » همایش ملی سنایی دانشگاه آزاد زاهدان (5 دیماه 1390)

4-
ارائه و چاپ مقاله« آرش، خدمت گزار باغ آتش نقد و تحلیلی بر منظومه ی آرش کمانگیر اثر سیاوش کسرایی »نخستین همایش ملی سالانه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی(8-27 بهمن 1389)

5-
چاپ مقاله«بررسی واژگان و عبارت های فارسی سند در نثر معاصر شبه قاره بر اساس مناقب علوی»نخستین همایش ملی سالانه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی(8-27 بهمن 1389)

6-
ارائه و چاپ مقاله« حیات جاودان اندر ستیز است» در کنگره بین المللی بزرگداشت یکصد و سی و دومین سال تولد علامه اقبال لاهوری. (7-5 اسفند 1388/ 26-24 فوریه 2010 میلادی) در دانشگاه سیستان و بلوچستان.

7-
ارائه و چاپ مقاله« بررسی امثال و اصطلاحات عامیانه در دیوان غزل های امیر حسن سجزی دهلوی» در کنگره بین المللی بزرگداشت امیر حسن علا سجزی دهلوی. (3-1 اسفند 1386/ 22-20 فوریه 2008 میلادی) در دانشگاه سیستان و بلوچستان.

8-
چاپ چکیده مقاله« معرفی نسخه خطی مناقب علوی اثر میر حسین علی خان تالپور در حوزه ایران فرهنگی» در همایش بین المللی ایران فرهنگی، گذشته، حال، آینده. ( 24-23 دی ماه 1387 در تهران.

9-
ارائه مقاله «نگاهی دوباره به فرایند دستور و املا در دوره متوسطه و آموزش عالی» در نخستین همایش منطقه ای زبان و ادبیات فارسی استان سیستان و بلوچستان در چابهار (اسفند1380).

-
تألیف و ویراستاری:

- نظارت بر محتوای تألیف فارسی مقدماتی نهضت سواد آموزی
- ویراستاری 6 جلد کتاب های « آسوکه- افسانه های عامیانه سیستان