اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی دریامحمد یعقوب عبدالله زاده جمال آبادی

نام : محمد یعقوب

نام خانوادگی : عبدالله زاده جمال آبادی

AWT IMAGE

مدرک تحصیلی : دکتری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : my.abdollahzadeh@cmu.ac.ir


M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi 

Educational Background                                                               

PhD        2008-2012       KNT University of Technology, Tehran, Iran (Mech. Eng.)

MS             2006-2008           Sharif University of Technology, Tehran, Iran  (Mech. Eng.)

BS             2001-2006           Iran University of Science & Technology,Tehran, Iran (Mech. Eng.)

Postdoctoral and visiting scholar position

2011Chemical Engineering Patras University, Patras, Greece

2014Mechanical Engineering Gyeongsang National University, Jinju, South Korea

Teaching

2010Lecturer, Mechanical Engineering, Dezfool Azad University, Dezfool, Iran

2011-2012Lecturer, Mechanical Engineering, IKCO , Tehran, Iran

2012-2016Asst. Professor,Mechanical Engineering, Chabahar Maritime university, Chabahar, Iran

Publications             

Publications             

                                      Thermal Radiation

1.     M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi, M.Ghasemi,M.H.Hamedi ,Numerical Investigation of Thermal Radiation Effects on Open Cavity with Discrete Heat Sources, International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow (23) 4 (2013) 649-661

2.     M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi, J.H.Park,C.Y. Lee, Optimal Design of MHD Mixed Convection Flow in a Vertical Channel with Slip Boundary Conditions and Thermal Radiation Effects by using Entropy Generation Minimization Method, entropy, (2015) 17 (2), 866-881

3.     M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi, M.Ghasemi,M.H.Hamedi, Two-dimensional simulation of thermal loading with horizontal heat sources, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 226 (2012) 1302-1308

4.     M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi,Entropy generation in boundary layer flow of a
micro polar fluid over a stretching sheet embedded in a highly absorbing
medium
, Frontiers in Heat and Mass Transfer ,6 (1) (2015) 1-13

5.     M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi,J.H.Park, C.Y. Lee,Thermal Radiation effects on the Onset of Unsteadiness of Fluid Flow in Vertical Microchannel Filled with Highly Absorbing Medium, Thermal Science, OnLine-First Issue 00 (2014)  124-124     

6.     M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi, Experimental investigation of thermal loading of a horizontal thin plate using infrared camera, Journal of King Saud University – Engineering Sciences (26) 2 (2014) 159-167

7.     M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi, Effect of Temperature Dependent Properties on Thermal Radiative Loading of Planar Surfaces with Distinct Heaters, Journal of the Nigerian Mathematical Society, accepted for publication, (2016)

8.     M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi and J.H. Park, Thermal radiation, joule heating, and viscous dissipation effects on mhd forced convection flow with uniform surface temperature, Open Journal of Fluid Dynamics (4) 2 , (2014) 125-132

9.     M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi, Thermal Radiation Effects on Creep Behavior of the Turbine Blade , Multidiscipline Modeling in Materials and Structures, minor revision (2016)

10.  M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi,M.Dousti, Radiant heater design to simulate re-entry aerodynamic heating, International Journal of Research and Reviews in Applied Sciences, 26,1  (2016) 1-19

11.  M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi, MD simulation of Brownian motion on trapping of Buckminsterfullerene in nano-Optical tweezers, International Journal of Optics and Applications, (5) 5 (2015) 161-167

12.  M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi,M. Ebrahimi,G. Homayoun,P. Hooshmand, Influence of radiative heat transfer and transverse magnetic field on peristaltic flow of a third order fluid in a planar channel, Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, (7) 12 (2015) 788-799

13.  M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi, S.W. Kim ,C.Y. Lee ,J.H.Park, Numerical Analysis of Natural Convection of MHD flow in Vertical Micro-Channel with Rarefaction Effects and Radiative Heat Transfer, Advances in Mechanical Engineering, (8) 4 (2016)  1-10

 

Microfluidics & MHD

 

14.  M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi, Joule Heating in Low-Voltage Electroosmotic with Electrolyte containing nano-bubble mixtures through Microchannel Rectangular Orifice, Chemical Engineering Research and Design, 102  (2015) 407-415

15.  M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi, P.Hooshmand, Navid Bagheri, H. KhakRah,M. Dousti,Numerical Simulation of Williamson Combined Natural and Forced Convective Fluid Flow between Parallel Vertical Walls with Slip effects and Radiative Heat Transfer in porous medium, entropy, entropy, (18) 4 (2016) 147-161

16.  M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi, Effects of micro and macro scale Viscous Dissipations with Heat Generation and Local Thermal Non-Equilibrium on Thermal Developing Forced Convection in saturated porous media, Journal of Porous Media , (18) 9 (2015)  843-860  

17.  M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi, J.H.Park, M.M. Rashidi ,J.M. Chen, Effects of Thermal Boundary Conditions on the Joule Heating of Electrolyte in a Microchannel, Journal of Hydrodynamics, Ser. B, accepted for publication (2016)

18.  A.Shahidian, M.Ghassemi, S.Khorasanizade, M.Abdollahzade, G.Ahmadi, Flow Analysis of Non-Newtonian Blood in a Magnetohydrodynamic Pump, IEEE Transactions on Magnetics (45) 6 (2009) 2667-2670

19.  M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi and J.H.Park, Effects of Brownian motion on Freezing of PCM Containing Nanoparticles, Thermal Science, OnLine-First Issue 00 (2014)  94-94 

20.  S.Bita, M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi,M. Mesbah,Toxicity study of silver nanoparticles synthesized using seaweed Sargassum angustifolium in common carp, Cyprinus carpio, Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, (7) 11 (2015) 91-98

21.  M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi,S. Dousti, Feasibility study of magnetic effects on silver nanoparticles for drug and gene delivery in Cyprinus carpio, Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, (7) 12 (2015) 206-218

22.  M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi and J.H.Park, Investigation of property variations on freezing of pcm containing nanoparticles, World Applied Sciences Journal(32) 4 (2014) 672-677

23.  M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi,A.Keikha, Fluid-Solid interaction modeling of Cerebrospinal fluid absorption in arachnoid villi, Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, (8) 2 (2016) 428-442

24.  M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi, A review on One-Dimensional two-phase Model for critical Flow Boiling in Microchannels ,International Journal of Engineering and Applied Science (7) 5 (2015) 1-21

25.  M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi,M. Ovisi, Phan-Thien-Tanner Modeling of a Viscoelastic Fluid Flow around a Cylinder in a Duct, Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, (8) 1 (2016) 712-728

26.  M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi, M.ovosi, Numerical simulation of interaction of a current with a circular cylinder near a rigid bed , Journal of Applied Mathematics and Physics,  4 (2016) 398-411

27.  P. Hooshmand, M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi, H. K. Balotaki, MHD effects on magnetic silver nanoparticles oxidative stress and apoptosis in Cyprinus carpio International Journal of Pharmaceutical Research and Allied Sciences, (5) 2 (2016) 293-304

28.  M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi,A.Keikha, Numerical investigation of Magneto hydrodynamics effects on natural silver nanoparticles from Sargassum angustifolium used for transporting a pharmaceutical compound in Cyprinus carpio, Entomology and Applied Science Letters, (3) 2 (2016) 52-64

 

Propulsion systems & Spark Ignition Engines

29.  M. S. Shadloo,R. Poultangari, M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi, M.M. Rashidi ,A New and Efficient Mechanism for Spark Ignition Engines, Energy Conversion and Management, 96 (2015) 418-429

30.  M. S. Shadloo,R. Poultangari, M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi, M.M. Rashidi , Corrigendum to ‘‘A new and efficient mechanism for spark ignition engines’’ [Energy Convers. Manage. 96 (2015) 418–429], Energy Conversion and Management, 96 (2015) 449

31.  M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi, The frequency response of a cavitating hydrofoil, Noise and Vibration Worldwide (45) 8 (2014)  21-27

32.  M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi,Analytical study of Magnetohydrodynamic propulsion stability,  Journal of Marine Science and Application (13) 3 (2014) 281-290

33.  M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi and J.H.Park, Electro-Magnetic Ship Propulsion Stability under Gusts, International Journal of Sciences: Basic and Applied Research Sciences 1 (2014)  421-427  

34.  M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi, Optimal Design of Cylindrical PBX by Entransy Dissipation Extremum Principle, International Journal of Energetic Materials and Chemical Propulsion, (15) 1 (2015) 65-88

35.  M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi , Microrobots Propulsion system design for drug delivery, Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, (8) 2 (2016) 448-469

36.  M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi, S.Dousti, Effect of thermal radiation on non-premixed combustion of air methane mixtures in vertical porous cylinder, International Journal of Research and Reviews in Applied Sciences, 25,3  (2015) 55-63

37.  M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi, Effect of fuel inject angle on the thermal behavior of a 2D axisymmetric non-premixed methane–air flame in vertical cylinder filled by porous media, International Journal of Energy Engineering, 5,1  (2015) 1-8

38.  M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi, Effect of fuel inject angle on non-premixed combustion of air/methane mixtures in vertical cylinder, International Journal of Multidisciplinary Research and Development, (1) 5 (2014) 1-4                             

 

Solid Oxide Fuel Cells & PowerPlants

39.  M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi, Electrochemical and exergetic modeling of a CHP system using tubular solid oxide fuel cell and mini gas turbine , J. Fuel Cell Sci. Technol 10(5) 051007 (2013) FC-13-1039

40.  M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi, Numerical investigation of thermal radiation effects on electrochemical impedance spectroscopy of a solid oxide fuel cell anodes, Materials  Performance and Characterization ,(4) 1 (2015) 1-28 DOI: 10.1520/MPC20140062

41.  M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi, Simulation of electrochemical impedance spectroscopy of a solid oxide fuel cell anodes, World Applied Sciences Journal(32) 4 (2014) 667-671

42.  M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi, P. Hooshmand, B. Khezri, A. Radmanesh,  Investigation of using different fluids for using in gas turbine- Rankine cycle, Indian journal of Scientific Research (2) (2014)  74-81

43.  M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi, Economic and environmental modeling of a MGT-SOFC hybrid combined heat and power system for ship applications, Middle-East Journal of Scientific Research 22 (4)( 2014) 561-574

44.  M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi, J.H.Park,C.Y. Lee, Economic and environmental modeling of a micro gas turbine and solid oxide fuel cell hybrid combined heat and power system, International Journal of Applied Environmental Sciences, (9) 4 (2014) 1769-1781

45.  M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi, Forecasting the Economic Impact of Fuel Cells, International Journal of Engineering and Advanced Technology,(5) 2 (2015) 118-124

                          Conferences            

1.     A. Mansuri,M. Khormali, and M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi, Feasibility study of a Combined turbolar solid oxide fuel cell and mini gas turbine for ship propulsion, Emerging Trends in Energy Conservation, ETEC 2015, Tehran, Iran, 2015

2.     A. Mansuri,M. Khormali, and M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi, Possibility investigation of a SOFC-MGT for Marine applications, NCPDMS, BandarAbbas, Iran, 2014   

3.     M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi, Simulation of electrochemical impedance spectroscopy of a solid oxide fuel cell anodes, EFC 2013 - Proceedings of the 5th European Fuel Cell Piero Lunghi Conference, ISBN978-888286297 (2013) Pages 395-396

4.     M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi, P. Hooshmand, B. Khezri, A. Radmanesh,  Performance Analysis of using different fluids for using in GT- Rankine cycle, National Conference of Mechanical Engineering of Iran,Shiraz, Iran, 2013   

5.     H. Rezaeinejad, M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi,M.Ghassemi, and M.H. Hamedi Effect of Internal Heating and Viscous Dissipation on the Heat Transfer and Temperature Distribution in Magnetohydrodynamic Pump, Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS), Marrakesh, 2011

6.     M.Ghassemi, M.H. Hamedi, A. Shahabi, S. M. Mirnouri Langroudi, H. Rezaeinejad, and M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi,Numerical Algorithm for Molecular Dynamics Simulation of Droplet Nucleation on a Solid Surface, SYNASC, (2010),Romania.

7.     Ghassemi, Pirkandi and M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi, Nano-enhanced PCM capabilities, ISME 2009, Tehran, Iran.

8.     Ghassemi, Mohammadi and M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi, Heat transfer enhancement of micro-channels cooling using nano-particles , ISME 2008, Tehran, Iran.

                           books

1.     M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi,Fluid mechanics, 2015, Tehran ,in process.

2.     M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi,Marine propellers and propulsion, 2015, Tehran ,in process.     

3.     M.Y. Abdollahzadeh Jamalabadi,Convective Heat Transfer, 2015, Tehran ,in process.

                                  Courses                 

                                  2008-2012   Engineering Thermodynamics

                                 2009-2014   Fluid Dynamics

                                 2013-2015   Marine Power and Propulsion

                                 2012-2015   Introduction to Ocean Science and Engineering

                                 2014-2015   Advanced Radiative Heat Transfer

                                  Honors & Awards 

                                  1999        Acceptance in 1th round of Nat.Exam of Mathematical Olympics for juniors

                                  2001       Ranked 990rd in Math & Phys in the Nat. Ent. Exam of undergraduate study

                                  2006       Ranked 69rd in Mechanics in the National Entrance Exam of graduate study

                                  2008       Third Ranking Student in Mechanical Engineering at Sharif University

                                  2012        First Ranking Student in Mechanical Engineering at KNT University of technology

                                  2016       Distinguished Researcher Award, Chabahar Maritime University