اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی دریامحمدرضا نگهداری

نام : محمد رضا

نام خانوادگی : نگهداری

AWT IMAGE

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : negahdari@cmu.ac.ir


سوابق تحصیلی:

-

کارشناسی رشته مهندسی دریا- کشتی سازی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

-

کارشناسی ارشد رشته مهندسی دریا- هیدرودینامیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر

فعالیتهای اجرایی:

-

دانشگاه صنعتی مالک اشتر- مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری دریا - مشارکت در طرح های تحقیقاتی.

-

برگزاری دوره های نرم افزارهای تخصصی دریایی.

-

عضویت در انجمن مهندسی دریایی از سال 1383 تاکنون.

فعالیتهای آموزشی:

-

عضو هیئت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

تحقیقات و پروژه های انجام شده:

-

روش های عملی کاهش مقاومت حرکتی در شناورها

-

طراحی و ساخت مدل شناور تندرو دو بدنه

-

طراحی و ساخت مدل زیردریایی هوشمند

-

انجام پروژه های مختلف در زمینه انواع شناورها

تالیفات :

-

کتاب "طراحی کشتی به کمک نرم افزار Maxsurf " انتشارات کانون پژوهش 1388.

-

کتاب "شناخت کشتی" انتشارات کانون پژوهش 1388.

مقالات ارائه و چاپ شده :

-

استفاده از فین در کاهش غلتش شناورها - دهمین کنفرانس ملی صنایع دریایی 1387

-

بررسی سیستم واترجت در شناورهای تندرو - یازدهمین کنفرانس ملی صنایع دریایی 1388.

-

بررسی عملکرد بالکهای پایدارکننده در کاهش غلتش عرضی شناور با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی - یازدهمین کنفرانس ملی صنایع دریایی 1388.

-

طراحی و ساخت شناور تندرو دو بدنه خلیج فارس - یازدهمین کنفرانس ملی صنایع دریایی 1388.

افتخارات :

-

کسب رتبه دوم در محور طرح های نوآورانه برتر، دومین جشنواره طرح های نوآورانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر 1387.

-

کسب رتبه دوم در محور مکتوبات برتر (کتاب برتر و مقاله نویس برتر)، سومین جشنواره طرح های نوآورانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر 1388.

-

کسب عنوان برگزیده اولین دوره مسابقات شناورهای تندرو دانشگاه صنعتی شریف 1387.

-

ثبت اختراع طراحی و ساخت شناور دو بدنه با قابلیت استفاده به عنوان شناور تندرو و شناور زیرسطح 1387.

-

کسب رتبه دوم در زمینه تالیف کتاب در گروه فنی و مهندسی، هشتمین جشنواره مبتکران استان اصفهان 1388.

توانمندی و زمینه فعالیت :

-

هیدرودینامیک- شناورهای تندرو