اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی دریاعبدالوحید محمدیان

نام : عبدالوحید

نام خانوادگی : محمدیان

AWT IMAGE

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : mohamadian@cmu.ac.ir


سوابق تحصیلی :

-

کارشناسی ارشد / رشته مهندسی آب/ دانشگاه تبریز/ تبریز(1384)/ عنوان پایان نامه : تحلیل دو بعدی مدل ریاضی مسئله شکست سد

-

کارشناسی در رشته مهندسی عمران- عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان/(1382)

فعالیتهای اجرایی :

-

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار(1386 تا کنون) :
سرپرست دبیرخانه هیات اجرایی جذب
معاون مدیر طرح و توسعه و رئیس اداره آمار
دبیر کمیته مسکن

-

شرکت مهندسی مشاور طوس‌آب- مشهد (86-1385) :
کارشناس ارشد هیدرولیک و مهندسی رودخانه، امور سد و نیروگاه، بخش منابع آب

-

مرکز تحقیقات آب- تهران(1384-1383)
کارشناس بخش مهندسی رودخانه و مهندس ناظر طرح ساماندهی رودخانه طاقبستان (کرمانشاه)

-

مرکز تحقیقات آب- تهران(1380) :
دوره کار آموزی ، بخش هیدرودینامیک محاسباتی

فعالیتهای آموزشی :

-

تدریس دروس رسم فنی و طراحی مهندسی، آزمایشگاه خواص مکانیک مواد، آزمایشگاه مقاومت مصالح، مکانیک سیالات 1 و مکانیک سیالات 2 برای دانشجویان رشته مهندسی کشتی و مهندسی کشتی‌سازی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

فعالیتهای پژوهشی :

طرح ها

-

مجری طرح پژوهشی "مطالعه روند رسوب گذاری ناشی از اسکله‌های موجود در خلیج چابهار با استفاده از مدل عددی " دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار (در دست اجرا)

-

همکار اصلی طرح پژوهشی "بررسی الگوی جزر و مدی در مناطق خلیجی با در نظر گرفتن اثر باد ، به روش عددی احجام محدود " دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار (در دست اجرا)

مقالات :

-

Mohammadian. A, et all, (2010), " Numerical Solution of 2D Shallow Water Equations Using High Resolution FV Method over Curvilinear Grid ", accepted for oral presentation at 17th IAHR-APD Congress, Auckland, New Zealand, University of Auckland.

-

محمدنژاد. بایرامعلی و محمدیان. عبدالوحید، (1388) "پیشروی پیشانی جریان چگال در یک محیط آبی " ارسال مقاله به هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران(در دست داوری)، تهران، 24 الی 26 آذر 88، دانشگاه تهران، دانشکده فنی

-

رضاپور. مهدی، رضاپور. عباسعلی و محمدیان. عبدالوحید، (1388) " مدلسازی محل تقسیم جریان و اصلاح آن در کانالهای باز(رودخانه‌ها)"، چاپ شده در مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساخت ها، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده فنی.

-

محمدیان. عبدالوحید و حسن‌زاده. یوسف، (1387) " کاربرد روش‌های عددی صریح در شبیه‌سازی جریانهای متغیر سریع " ارائه و چاپ در مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران، تهران، دانشگاه صنعت آب و برق.

-

محمدیان. عبدالوحید و حسن‌زاده. یوسف (1385) "تحلیل عددی دو بعدی شکست سد با استفاده از روش حجم محدود بر روی شبکه منحنی‌الخط"چاپ‌شده در مجموعه مقالات هفتمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانه، اهواز

-

حسن‌زاده. یوسف، محمدنژاد. بایرامعلی و محمدیان. عبدالوحید، (1384) "بررسی عددی جریان در یک بازشدگی ناگهانی در کانال " چاپ شده در مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران، کرمان

افتخارات :

-

پژوهشگر برگزیده دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، سال 1387

-

داوری مقالات سومین کنگره ملی عمران، دانشگاه تبریز، 1387

-

کسب رتبه اول دوره کارشناسی‌ارشد با معدل کل 17/18

-

عضو دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز

-

دریافت جایزه مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز بعنوان دانشجوی ممتاز سال 1384

-

کسب درجه عالی و نمره کامل (20) برای دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

-

آشنایی با نرم‌افزارهای ذیل:
FORTRAN (77-90), Fluent, Mike11, Mike 21, HEC-RAS, GeoRAS, Arc-View, Arc GIS, Global Mapper, Tec Plot, Gambit, AutoCAD, SPSS, Office