اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی دریاغلامرضا عماد

نام : غلامرضا

نام خانوادگی : عماد

مدرک تحصیلی : دکتری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : emad@cmu.ac.ir