اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی دریاحمید شهرآبادی

نام : حمید

نام خانوادگی : شهرآبادی

AWT IMAGE

 

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : h.shahrabadi@cmu.ac.ir