اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی دریازبیر رئیسی

نام : زبیر

نام خانوادگی : رئیسی

AWT IMAGE

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : Zobeir.raisi@cmu.ac.ir


سوابق تحصیلی

-کارشناسی ارشد مهندسی برق – مخابرات(1390)، دانشگاه: سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

-کارشناسی مهندسی برق- الکترونیک(1388)، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

سوابق شغلی دانشگاهی:

عضو هیات علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، 1392 تاکنون

عضویتها

انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران، از 1390 تا کنون
انجمن سیستمهای فازی ایران،از 1388 تا کنون
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران،از 1388 تا کنون

فعالیتهای آموزشی:

لیست دروس تدریس شده:

- الکترومغناطیس

- میدان و امواج

-میکروپروسسور

-کنترل اتوماتیک در کشتی

-سیستم های کنترل خطی

-تکنیک پالس

-مبانی مهندسی برق

فعالیتهای پژوهشی:

عنوان رساله

رساله کارشناسی ارشد:

بازیابی مبتنی بر محتوای تصاویر دیجیتال برای کاربردهای توریسم با استفاده از ابزارهای متصل به شبکه (دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان،ایران 1390)


تالیفات

الف. مقالات چاپ شده

1. Raisi, Z., Mohanna, F., and Rezaei, M.: ‘Content-Based Image Retrieval for Tourism Application using Handheld devices ’,IJICTR_ International Journal of Information & Communication Technology Research, Vol. 4, No. 1, Dec. 2011

ب‌. کنفرانس ها

1. Raisi, Z., Mohanna, F., and Rezaei, M.: ‘Content-Based Image Retrieval for Tourism Application’, 7th Iranian Machine Vision and Image Processing (MVIP), 2011, 16-17 Nov. 2011

2. Raisi, Z., Mohanna, F., and Rezaei, M.: ‘Content Image Retrieval Using Fuzzy Color Histograms’, 11th Iranian Conference on Fuzzy Systems (IFS2011), Zahedan, Iran,Jul. 2011

استاد مشاورپایان نامه کارشناسی ارشد

-مهدی رضا شهابی (1390)، بازیابی مبتنی بر محتوای تصاویردیجیتال برای کاربردهای فرش، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

- مرتضی یوسفی(1391)، طراحی و اجرای تصاویر پانوراما، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

- مهدی عودی(1391)،بازیابی مبتنی بر محتوای تصاویر دیجیتال با استفاده از ویژگی های رنگ و بافت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

طرح ها و فعالیت های پژوهشی مورد علاقه

-بازیابی تصاویرو ردیابی اشیا در ویدئو

-پردازش سیگنالهای دیجیتال (DSP)، مالتی مدیا

-طراحی و کاربرد سیستمهای میکروکنترلری و میکروپروسسوری

-مخابرات سیار –مخابرات نوری- طراحی آنتن

-طراحی و راه اندازی شبکه های کامپیوتری

جوایز و افتخارات

-مدرس نمونه دانشگاه جامع علمی و کاربردی در سال های متوالی 91-1390 و 92-1391