اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی دریارسول دامنی

نام : رسول

نام خانوادگی : دامنی


مدرک تحصیلی :  دکترا

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : damani@cmu.ac.ir


سوابق تحصیلی:

- کارشناسی ارشد و دکتری / مهندسی برق مخابرات/گرایش سیستم /دانشگاه صنعتی شریف

- کارشناسی /مهندسی برق مخابرات/ دانشگاه صنعتی شریف

سوابق اجرایی :

-فعالیت در بخش مهندسی برق سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

-شرکت مخابراتی خوارزم ارتباط در زمینه طراحی لینکهای ماهواره ای (ماهواره های VSAT)

- مرکز تحقیقات مخابرات ایران: بررسی وشبیه سازی کامپیوتری لینکهای رادیوئی مخابرات سیار نسل سوم و بررسی سیستمهای GSM,CDMA

- شرکت خدمات انفورماتیک ، وابسته به بانک مرکزی

-فعالیت آموزشی در دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار 1380