اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی دریاسید امین حسینی

نام : سید امین

نام خانوادگی : حسینی

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : hoseini@cmu.ac.ir


PAPERS

Journal Papers

- A numerical study of vibrational properties of single-walled carbon nanotubes, Computational Materials Science, Available online 7 March 2008.

- An investigation into ductile fracture of st37 steel and pure copper at high strain rates: part 1: experiments

- An investigation into ductile fracture of st37 steel and pure copper at high strain rates: part 2: numerical

Conference Papers

- An investigation into ductile fracture of st37 steel and pure copper at high strain rates: part 1: experiments, 12th international conference metal forming 2008, Poland

- An investigation into ductile fracture of st37 steel and pure copper at high strain rates: part 2: numerical, 12th international conference metal forming 2008, Poland

- بررسی عددی و آزمایشی تغییر شکل و شکست فولاد st37 در نرخهای کرنش بالا , پانزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک Isme2007 دانشگاه صنعتی امیرکبیر1386

-بررسی مقایسه ای ارتعاشات طبیعی نانوتیوبهای کربنی پانزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME 2007 دانشگاه صنعتی امیرکبیر1386

TEACHING

- Strength of materials

- Statics

- material science

- Design of machine elements (I)

- Design of machine elements (II)

- mechanical workshop

RESEARCH INTERESTS

- Numerical simulation. This includes simulation of deformation, damage and ductile fracture of materials.

- Finite element method.

- Nano technology and nano material

- Impact mechanic