اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی دریاشهرام جانباز

نام : شهرام

نام خانوادگی : جانباز

 

AWT IMAGE

 

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : janbaz@cmu.ac.ir

 


سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد/مکانیک /گرایش طراحی کاربردی/دانشگاه آزاد تهران /واحد جنوب

کارشناسی/مکانیک جامدات/دانشگاه سیستان و بلوچستان

مقالات و سوابق تحقیقاتی:

-"بررسی سیمانتیک معکوس یک ربات موازی با چهار درجه آزادی" مجله پژوهشی دانشگاه آزاد-شهرام جانباز-حسن ظهور

-ساخت ربات مین یاب 1381 (دانشگاه سیستان و بلوچستان) ، مسابقات ربات های مین یاب دانشگاه پلی تکنیک

-SH.Janbaz and H.Zohoor, "Direct and Inverse Kinematic Analysis of a New Parallel Mechanism with Composite Limbs " ICMOSPS,22-24 January 2007 ,Durban,South Africa

-SH.Janbaz and H.Zohoor," Dynamic Analysis of a New Parallel Mechanism"

-A.Omidvar , SH.Janbaz and H.Zohoor ," Inverse and forward Kinematic Analysis of A Parallel Robot with 3 DEgree of Freedom and Prismatic Actuators

-M.Karimi ,SH.Janbaz and H.Zohoor ,"Kinematic and Dynamic Analysis of aParallel Mechanism with 3 Degree of Freedom and Prismatic Actuators"