مراکز آموزشی و پژوهشیمرکز آموزش تخصص های دریایی

مرکز آموزش تخصص های دریایی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار برگزار می کند:


AWT IMAGEالف: دوره های فوق الذکر در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد شرکت کنندگان برگزار می گردد.

ب: محل برگزاری دوره ها مرکز آموزش تخصص های دریایی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار می باشد.

ج: تلفن تماس: 4122053- 0545  نمابر: 2220025- 0545  پست الکترونیکی: mtc@cmu.ac.ir

آدرس: چابهار- بلوار دانشگاه- دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی- مرکز آموزش تخصص های دریایی- کد پستی: 56499- 99717

 

 مدارک مورد نیاز، شرایط لازم جهت ورود و نحوه ثبت نام دوره های شایستگی و جانبی

 

الف- مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:

 

کلیه مدارک جهت ثبت نام برای دوره آموزشی به صورت فتوکپی خوانا در دو نسخه بر روی یک طرف کاغذ A4 باشد و در زمان ثبت نام ارائه اصل مدارک جهت کنترل و برابر اصل کردن فتوکپی الزامیست .

 

1- شناسنامه از صفحه اول (در صورت داشتن توضیحات از صفحه توضیحات)
2- کارت ملی
3 - گواهی سلامت پزشکی دریانوردان محدود یا نامحدود (دارای اعتبار) از یکی از پزشکان معتمد سازمان بنادر و دریانوردی

4- گواهینامه شایستگی دوره قبل

5- گواهی انجام خدمات دریایی

6 - عکس 4×3 تمام رخ و جدید با زمینه روشن و سفید (3 عدد)

7- در صورت دارا بودن سمت دریایی کپی گواهی نامه مربوطه
8- پرداخت شهریه دوره آموزشی
9- تکمیل و امضاء فرم ثبت نام و تحویل مدارک مورد نیاز طبق دستورالعمل هر دوره آموزشی

ب- شرایط ورود به دوره

1- شرایط ورود به دوره آموزش تطبیقی مهندسان مکانیک سیالات، جامدات و کشتی سازی به افسر مهندس سوم بر روی کشتی های با قدرت رانش 750 کیلو وات یا بیشتر (KW>750)- سفرهای نامحدود (رشته موتور):

- دارا بودن گواهینامه سلامت پزشکی معتبر بر اساس دستورالعمل مصوب سازمان

- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس مکانیک سیالات، جامدات و یا کشتی سازی

- دارا بودن حداقل 18 سال سن

 

2- شرایط ورود به دوره آموزشی تطبیقی مهندسان نیروی دریایی به افسر مهندس سوم بر روی کشتی های با قدرت رانش 750 کیلو وات یا بیشتر(KW>750)-  سفرهای نامحدود (رشته موتور):

- دارا بودن حداقل 18 سال سن

- ارائه تأییدیه از مرجع مورد تأیید نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا)

- دارا بودن گواهینامه سلامت پزشکی معتبر بر اساس دستورالعمل مصوب سازمان

- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس علوم دریایی در رشته مهندسی از مراکز آموزش تخصصی دریایی داخل و یا خارج از کشور مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

- دارا بودن حداقل درجه ناوبان یکم در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا)

- دارا بودن خدمت دریایی مفید بر روی شناورهای عملیاتی نداجا به مدت حداقل 24 ماه قابل احتساب از زمان احراز پایین ترین درجه افسری، مورد تأیید مرجع تأیید کننده خدمت دریایی در نداجا

3- شرایط ورود به دوره افسر اولی

- دارا بودن گواهینامه سلامت پزشکی معتبر بر اساس دستورالعمل مصوب سازمان

- دارا بودن گواهینامه شایستگی افسر دوم در کشتی های با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر (GT>500)- سفرهای نامحدود (صادره بر اساس اصلاحیه 2010 مانیل)

- دارا بودن حداقل 12 ماه خدمات دریایی در سمت افسر دوم در کشتی های با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر (GT>500)- سفرهای نامحدود

4- شرایط ورود به دوره مهندس دومی

- دارا بودن مدرک مهندس سومی بر روی کشتی های با قدرت رانش 750 کیلو وات یا بیشتر سفرهای نامحدود

- دارا بودن گواهینامه سلامت پزشکی معتبر بر اساس دستوراعمل مصوب سازمان

- انجام خدمات دریایی پس از اخذ گواهینامه دریانوردی مهندس سومی بر روی کشتی های با قدرت رانش 750 کیلو وات یا بیشتر- سفرهای نامحدود به مدت حداقل 18 ماه که از این مدت حداقل 6 ماه می بایست در سمت مسئول نگهبانی خدمت نموده باشد.

5- شرایط ورود به سایر دوره ها مطابق با دستورالعمل نحوه برگزاری دوره های آموزشی سازمان بنادر و دریانوردی می باشد.

 

ج- جهت ثبت نام اینجا را کلیک نمایید.