دانشکده علوم دریاییگروه آموزشی علوم پایه

مدیر گروه : عبدالغفور جهاندیده

پست الکترونیک : jahandideh@cmu.ac.ir

تلفن : 31272093-054

کارشناس گروه : آقای یوسف ادیب

تلفن : 31272096-054


     گروه علوم پایه

          گروه علوم پایه با ارایه دروس بین رشته ای در حال فعالیت می باشد.

 


  اعضای هیأت علمی:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

محل تحصیل

1

شهرام یزدانی

دکترا

تربیت بدنی

دانشگاه پونا هندوستان

2

حسین پیرانی

کارشناسی ارشد

تربیت بدنی

دانشگاه اصفهان
 

3

فرشته گلستانه

کارشناسی ارشد

تربیت بدنی

دانشگاه پیام نور تهران

4

عبدالغفور جهاندیده

دکترا

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبایی

5

فاطمه الهامی

دکترا

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه پیام نور تهران

6

اسدالله سردارزهی

کارشناسی ارشد
 

فیزیک لیزر

دانشگاه هریوت وات اسکاتلند

7

عزیزاله بزی

کارشناسی ارشد

زمین شناسی

دانشگاه س و ب

8

آرش قهرمان

کارشناسی ارشد

فیزیک

دانشگاه فردوسی مشهد

9

حسین جعفری

دکترا

آمار

دانشگاه بارسلونا اسپانیا

10

محمد انور زین الدینی

کارشناسی ارشد

منابع آب

دانشگاه شرق لندن

11

محی الدین احراری

دکترا

زمین شناسی

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

12

ارسلان دژکام

کارشناسی ارشد

کامپیوتر

دانشگاه صنعتی شریف

13

سیما سرگزی

کارشناسی ارشد

ریاضی محض

دانشگاه س و ب

14

الهام خداپرست

کارشناسی ارشد

ریاضی محض

دانشگاه س و ب

15

زینب کیامهر

کارشناسی ارشد

فیزیک

دانشگاه س و ب

16

سعید جهانتیغ

کارشناسی ارشد

آمایش سرزمین

دانشگاه پردیس س وب