دانشکده علوم دریاییگروه آموزشی شیلات

مدیر گروه : دکتر علی طاهری

پست الکترونیک : ghasemzadeh@cmu.ac.ir

تلفن :31272232-054

کارشناس گروه : آقای حامد پودینه 

تلفن : 31272193-054


مقاطع تحصیلی و گرایش ها : 
1- کارشناسی ارشد تکثیر و پروش آبزیان
2- کارشناسی ارشد فرآوری محصولات شیلاتی
3- کارشناسی تکثیر و پرورش آبزیان
4- کارشناسی فرآوری محصولات شیلاتی


گروه شیلات

 گروه شیلات هم اکنون در قالب دو گرایش و در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد :

1-     تکثیر و پرورش آبزیان

2-     فرآوری محصولات شیلاتی

با ارائه  حداقل 135 واحد درسی طی یک دوره 5/3 سال (که می تواند حداکثر در 6 سال طی شود) در مقطع کارشناسی وارائه 32  واحددرمقطع کارشناسی ارشد و با بهره مندی از امکانات سمعی و بصری و آزمایشگاههای مورد نیاز همه دروس مشغول به کار می باشد.

اعضای هیأت علمی:

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

محل تحصیل

1

مصطفی غفاری

دکترا

بهداشت و بیماریهای آبزیان

دانشگاه تهران

2

علی طاهری

دکترا

شیلات

دانشگاه تربیت مدرس

3

جواد قاسم زاده

دکترا

جانورشناسی

دانشگاه مک کواری استرالیا

4

سراج بیتا

دکترا

بهداشت آبزیان

شهید چمران اهواز

5

پریا اکبری

دکترا

شیلات

دانشگاه تهران

6

سلیم شریفیان

کارشناسی ارشد

شیلات

دانشگاه زابل

7

چکاوک خواجه امیری کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی

دانشگاه فردوسی مشهد