دانشکده مدیریت و علوم انسانیگروه آموزشی زبان انگلیسی

مدیر گروه : آقای دکتر یوسف بخشی زاده

AWT IMAGE

پست الکترونیک : bakhshizadeh@cmu.ac.ir

تلفن  : 31272224-054

کارشناس گروه  : خانم وحیده شهبازی
تلفن  : 31272092-054

مقاطع تحصیلی و گرایش ها :
1-دکتری آموزش زبان انگلیسی
2-کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
3-کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
 

کارشناسی ارشدآموزش زبان انگلیسی

 هدف ازتشکیل دوره کارشناسی ارشدآموزش زبان انگلیسی تربیت افراد واجد صلاحیت برای تدریس زبان انگلیسی دردانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وبرآوردن نیازهای جامعه از نظر نیروی انسانی متخصص درزمینه تحقیق درمسائل آموزش زبان وترجمه متون مختلف انگلیسی به زبان فارسی و بالعکس ویا دیگر مشاغل مربوط می باشد. افرادی که برای این دوره انتخاب می شوند ضمن تکمیل معلومات قبلی خود راجع به جنبه های مختلف زبان بطور اعم وزبان انگلیسی به طور اخص ، با اصول نظری و روش ها وشگردهای تدریس این زبان با عنایت به نیازهای جامعه آشنایی مطلوب حاصل می کنند.

 

 طول دوره

 طول دوره کارشناسی ارشدآموزش زبان انگلیسی حداکثرسه سال است.

 

 واحدهای درسی

 

28 واحد دروس تخصصی

 

4 واحدرساله

 

درمجموع 32 واحد

 

کارشناسی ارشدمترجمی زبان انگلیسی

 

هدف

 

منظور اصلی ازایجاددوره کارشناسی ارشدمترجمی زبان انگلیسی برآوردن دو هدف برای نیازهای جامعه است:

 

الف- تربیت مترجمان زبده در زمینه های علوم انسانی ،علوم اجتماعی وغیره

 

ب-  تربیت ترجمه شناسان و مدرسین دروس ترجمه درسطوح مختلف دانشگاهی و محققانی درزمینه مسایل و کاربردهای ترجمه.

 

بدیهی است فارغ التحصیلان این دوره می توانند نیاز روزافزون جامعه رابه مترجمان و هیات علمی لازم برای تدریس دروس ترجمه و تحقیقات ترجمه را تاحد زیادی برآورده سازند.

 

طول دوره

 

دوره کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی حداقل 4 نیمسال می باشد که 28 واحد آن طبق مقررات کارشناسی ارشد درسه نیمسال توزیع می گردد و پایان نامه آن (که معادل 4واحدمی باشد) درنیمسال چهارم ارائه می شود که مجموعا"32واحددر4نیمسال ارائه خواهدشد.

 

سه درس هم (معادل 6 واحد) به عنوان دروس پیش نیاز تعیین شده که گذراندن آن ها برای همه دانشجویان اجباری است و درمیانگین نمرات دوره محاسبه می گردد.

 

تعداد واحدهای درسی:

 

                      

ردیف


نام درس


تعداد واحد


1


درس های تخصصی – اجباری


22واحد


2


درس های انتخابی – تخصصی


6 واحد


3


پایان نامه


4 واحد


4


مجموع واحدها


 32واحد


 اهداف :


این اطلاعات با توجه به نیازمبرم و روزافزون جامعه به اصطلاحات زبان انگلیسی و مترجمان متخصص درزمینه های تجاری ، فرهنگی ، ادبی وعلوم انسانی وبادر نظر گرفتن اهداف دو گانه زیرتنظیم گردیده است:


الف – کسب مهارت های چهارگانه (درک مطلب ، حرف زدن ، خواندن و نوشتن) به منظور تسلط کافی به زبان انگلیسی


ب- آشنایی به فنون ترجمه و تمرین کافی درزمینه ترجمه و شکوفایی ذوق وعلاقه به ترجمه متون عمومی و تخصصی زبان انگلیسی.طول دوره و شکل نظام : 

 دوره کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی4 سال است که برای دانشجویان تمام وقت به 8 نیمسال(حداقل طول دوره)تقسیم می شود.  


تعداد واحدهای درسی : 

دوره کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی شامل 136 واحد درسی به شرح ذیل میباشد:   
عنوان  درس


تعداد واحد


دروس عمومی ومعارف اسلامی پیشنهادشورای عالی برنامه ریزی


18


دروس اصلی


74


دروس تخصصی


44


محتوی واحدهای اصلی و تخصصی عبارتنداست : 


- تدریس چگونگی برگردان ساختمان های مختلف دستوری


- آشنایی بامقدمات و اصطلاحات زبانی و سیری در آثار بزرگان


- بحث و بررسی تحلیلی- انتقادی آثار ترجمه شده


- ارایه معیارها و اصولی که رعایت آنها در ترجمه آثار مختلف علمی و ادبی به انسجام و انتظام فعالیت های ترجمه کمک خواهدکرد و تمرین و ممارست درکاربرد این اصول و معیارها.


(توضیح اینکه در برنامه مترجمی زبان تفکیک دروس اصلی ازتخصصی مقدور نیست)


نقش و توانایی : 


درصورت حصول اهداف فوق فارغ التحصیلان این دوره قادرخواهندبود:


الف – منابع و متون فنی، علمی وادبی زبان انگلیسی رابه نحو مطلوب به فارسی برگردانند.


ب –  معارف اسلامی و فرهنگ ایرانی رابه زبان انگلیسی ترجمه کنند.


ضرورت و اهمیت : 


 الف – درزمینه های اقتصادی ، صنایع بانک ها وبرخی از وزارتخانه ها و موسسات خصوصی برای ترجمه مدارک فنی ، تجاری و اداری به مترجمان احتیاج دارند.


ب - رسانه های همگانی برای ترجمه مطالب عمومی ، روزنامه ای وخبری وبرگردان گزارشات خبرگزاری ها به کارشناسان ترجمه نیازدارند.


ج- درکلیه زمینه های ارتباطی با دیگر کشورهای جهان به ویژه به منظور معرفی انقلاب اسلامی وجود مترجمان دقیق و صدیق که درمواردی بطورهمزمان قادربه برگردان مصاحبه یاسخنرانی باشند، برای وزارتخانه ها و نها دهای مختلف اهمیت فراوان دارد.