دانشکده مدیریت و علوم انسانیگروه آموزشی مدیریت بازرگانی دریایی

مدیر گروه : دکترمحمد حسین یار احمد زهی

AWT IMAGE
پست الکترونیک : yarahmadzehi@cmu.ac.ir

تلفن :  31272225-054

کارشناس گروه : خانم مهدیه رحمتی

تلفن : 31272098-054

 

مقاطع تحصیلی و گرایش ها :
1-کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دریایی
2-کارشناسی ارشد مدیریت حمل و نقل بین قاره ای 
3-کارشناسی مدیریت بازرگانی دریایی - گرایش بندر و کشتیرانی 
4-کارشناسی مدیریت بازرگانی دریایی - گرایش گمرک  
5-کارشناسی مدیریت بازرگانی دریایی - گرایش مناطق ویژه 


  مدیریت و بازرگانی دریایی در گرایشهای (بندر وکشتیرانی ، گمرکی و مناطق ویژه )

 

 دوره کارشناسی مدیریت و بازرگانی دریایی توسط شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در سیصد و نود و چهارمین جلسه مورخ 1379/3/8تأیید و تصویب گردیده و از همین سال اقدام به پذیرش دانشجو در گرایش های بندر و کشتیرانی ، گمرکی و مناطق ویژه نموده است  .

 

هدف :

هدف از ایجاد دوره کارشناسی رشته مدیریت و بازرگانی دریایی ، تربیت کارشناس بازرگانی دریایی برای خدمت در ارگانهای دریایی ، حمل و نقل ، گمرکات ، تجارت خارجی ، برنامه ریزی کلان جمهوری اسلامی و دیگر شرکتها و موسسات خصوصی و دولتی مرتبط با امور مدیریت بازرگانی دریایی کشوری می باشد .

 

طول دوره (شکل نظام ):

طول متوسط دوره کارشناسی رشته مدیریت و بازرگانی دریایی 4سال و کلیه دروس برای 8نیمسال برنامه ریزی شده است .طول هر نیمسال 17هفته آموزش کامل با احتساب هفته امتحانات است و هر واحد درس نظری بمدت 17ساعت و عملی 34 ساعت می باشد .


تعداد واحدهای درسی: 

تعداد واحدهای درسی این رشته 135 واحد در سطوح مختلف بشرح زیر می باشد:

 

ردیف

شرح

تعداد واحد

1

دروس عمومی

20

2

دروس پایه

34

3

درو س اصلی و تخصصی

62

4

دروس مزتبط به هر گرایش و پروژه تحقیقی

18

5

تنظیم خانواده و جمعیت

1

جمع

135

 

اهمیت و ضرورت رشته :  

 

ضرورت و اهمیت دوره کارشناسی مدیریت و بازرگانی دریایی با توجه به آگاهی از آخرین پیشرفتهای مدیریت و کاربرد آن براساس نیازهای جامعه بویژه سازمانهای دریایی و احتراز از تقلید صرف و به منظور برنامه ریزی کلان جمهوری اسلامی آشکار می گردد .از طرفی دیگر با عنایت به تخصص مداری و شایسته سالاری تربیت نمودن متخصصین لازم جهت طراحی و تنظیم سیستم های مدیریتی و اعمال حاکمیت ضوابط بر روابط در اداره امور امری لازم به نظر می رسد .بنابراین تربیت نمودن افرادی که توان شناخت مشکلات و نارسایی های سازمانهای دریایی ، گمرکی ، حمل و نقل و تجارت خارجی ضروری بنظر می رسد تا در جهت رفع بهبود اوضاع گام های موثری را بردارند .