دانشکده مهندسی دریاگروه آموزشی مهندسی معماری کشتی

مدیر گروه : مهندس محمدرضا زارعی               

پست الکترونیک : mrzarei@cmu.ac.ir

تلفن : 31272181-054

کارشناس گروه : خانم رویا حقی

تلفن : 31272131-054


مقاطع تحصیلی و گرایش ها :

1-کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی - هیدرودینامیک کشتی

2-کارشناسی مهندسی کشتی سازی


مشخصات کلی مجموعه کارشناسی مهندسی دریا-کشتی سازی :

1.تعریف:
این مقطع یکی از مقاطع آموزشی دانشگاههای کشور می باشد.

2. مقطع:
این دوره برای مقطع کارشناسی طرح ریزی شده است.

3.هدف:

این مجموعه می تواند با بکار بردن علوم مهندسی و تکنولوژی های مرتبط، دانشجویان را برای طراحی و ساخت اجزا و سیستم هایی که اساس کار آنها مبتنی بر اصول مکانیک سیالات و دینامیک است، آموزش دهد وآنان را آماده سازد تا طراحی و محاسبه اجزا وسیستم ها در صنایع وابسته به ساخت کشتی، زیردریایی و سازه های دریایی عهده دار شوند. همچنین این مجموعه دانش لازم برای مقطع کارشناسی ارشد و دکتری را به دانشجویان ارائه می دهد.

4. شغلهایی که فارغ التحصیلان می توانند احراز نمایند:
- مهندسی طراحی و اجرا بمنظور اجرای طرحهای ساخت انواع کشتی تجاری و نظامی در کارخانجات کشتی سازی و تاسیسات ساحلی و فراساحلی

- مهندسی ناظر بمنظور نظارت بر حسن اجرای طرح های اجرایی در مورد ساخت کشتی ها و سازه های دریایی.

- اشتغال در وزارت خانه ها و سازمان های دولتی که با صنایع دریایی و حمل ونقل دریایی ارتباط دارند.

- همکاری با پیمانکاران و مجریان پروژه های صنایع و حمل و نقل دریایی.

- انجام بازرسی برای شرکت های دولتی، موسسات رده بندی و بیمه های دریایی.

- مشارکت در تحقیقات مرتبط با صنایع دریایی

5. دامنه وسعت:

مقطع کارشناسی کشتی سازی می تواند پایه و اساس دوره های کارشناسی ارشد و دکترای رشته های سازه های دریایی، سازه کشتی و هیدرودینامیک کشتی باشد.

موضوع هر یک از این مجموعه های فوق بشرح زیر  می باشد:

سازه های دریایی: طراحی بنادر، اسکله های عمومی و نفتی،موج شکن ها، سکوهای نفتی تحقیقاتی و بهره برداری، کانال ها و لایروبی آنها، پایانه های صدور نفت و لوله کشی های زیر آبی و غیره.

سازه کشتی: طراحی و محاسبات سازه ای بدنه کشتی چه از طریق محاسبه مستقیم و چه از نظر کاربرد استانداردهای محاسباتی موسسات رده بندی.

هیدرودینامیک کشتی: مطالعه نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر بدنه کشتی و طراحی سیستم رانش مناسب.

6. اهمیت و دلایل تاسیس:
اهمیت این مجموعه با توجه به موارد زیر روشن می شود:

1. برای انجام صحیح امور مهندسی در ارگانهای مرتبط ، بیش از 1000 نفر متخصص این رشته درحال حاضر مورد نیاز می باشد.

 2. سیاست های دولت مبنی بر خود کفایی اقتصادی-صنعتی در زمینه صنایع بطور اعم و صنایع و تکنولوژی دریایی بطور اخص.

3. گسترش صنایع وابسته به اکتشاف، بهره برداری و فراوری منابع غذایی موجود در دریا که از اولویت خاص در برنامه های دولت قرار دارد.

4. گسترش صنایع وابسته به اکتشاف و بهره برداری از ذخایر نفت و گاز موجود در بستر دریاها

5. تجدید حیات و اشاعه فرهنگ ملی دریایی برای کشور که از جنوب و شمال به کرانه های طولانی ختم می گردد.

6. فراهم آوردن امکانات برای انجام تحقیقات علمی و اشتغال به تحصیل در رده های بالاتر.

7. تامین نیازمندیهای دفاعی کشور بمنظور تامین حاکمیت کشور بر دریاهای جنوبی و شمالی.

7.شرایط پذیرش دانشجو:
الف – دارا بودن دیپلم ریاضی و فیزیک دبیرستان ها
ب- قبولی در آزمون مربوطه
ج – دارا بودن سایر شرایط عمومی گزینش

8.ضرایب دروس امتحان گزینش:
مطابق اعلام سنجش کشور

9. طول دوره تحصیلی:
طول دوره تحصیلی در این مجموعه چهار سال و شامل 8 ترم تحصیلی می باشد.

10. ترکیب برنامه آموزشی:

برنامه آموزشی این مجموعه کلاً مشتمل بر 144واحد می باشد. این واحدها شامل دروس نظری،عملی و پروژه می باشند و کارآموزی بدون واحد بوده و دانشجویان موظفند272 ساعت در دو دوره زمانی مختلف ترجیحاً در تابستان سال سوم و چهارم آنرا بگذرانند.

برنامه آموزشی در گروه های زیر تقسیم بندی می شوند:

ردیف

شرح

تعداد واحد

1

دروس عمومی

20

2

دروس علوم پایه

27

3

دروس اصلی

44

4

دروس اصلی تخصصی

18

5

دروس تخصصی انتخابی

25

6

پروژه تخصصی و کارگاه

6

جمع