دانشکده مهندسی دریاگروه آموزشی دریانوردی

مدیر گروه :  کاپیتان عبدالعلی سرگزی      

پست الکترونیک : a.sargazi@cmu.ac.ir

تلفن : 31272134-054

کارشناس گروه : خانم مژگان فرهور

تلفن : 31272136-054مقاطع تحصیلی و گرایش ها  :

1-کارشناسی ارشد حمل و نقل دریایی

2-کارشناسی ارشد بندر و کشتیرانی  

3-کارشناسی مهندسی دریا - دریانوردیمشخصات کلی دوره های دریانوردی

 

مقدمه: 
در اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اصل استقلال فرهنگی و علمی و با عنایت به برنامه دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص استقلال فرهنگی و اقتصادی و خود کفایی در امر آموزش های دریانوردی، توسعه کمی و کیفی نیروهای کارآمد و همچنین جهت تطبیق این برنامه با الزامات کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزشی، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان مصوب سال 1375 مجلس شورای اسلامی، طرح های  آموزشی دوره های دریانوردی با مشخصات ذیل تدوین شده است.

 

تعریف:
این مجموعه از دوره های آموزش عالی می باشد که برای مقاطع کارشناسی رشته مهندسی دریا- دریانوردی و کارشناسی ارشد با دو گرایش حمل و نقل دریایی و بنادر و کشتیرانی طراحی  شده است.

 

  

دوره کارشناسی مهندسی دریا- دریانوردی:

 

 هدف:
هدف از ارائه این رشته آماده نمودن دانشجویان رشته ناوبری کشتی از نظر علمی و تخصصی جهت هدایت و راهبری کشتی های بازرگانی بالای 500 تن مطابق با کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزشی، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان (STCW-2010) می باشد.

 

 طول دوره و شکل نظام:

متوسط طول دوره کارشناسی مهندسی دریا- دریانوردی با احتساب دوره کارورزی 4سال میباشد و هر نیمسال تحصیلی 16 هفته آموزشی و هر واحد درسی نظری 16 ساعت، عملی 32 ساعت و کارورزی 48 ساعت در نظر گرفته شده است.

 

 

تعداد واحدهای درسی:


جمع کل واحدهای درسی دوره کارشناسی دریانوردی (رشته ناوبری) 132 واحد به شرح زیر میباشد:

ردیف

شرح

تعداد واحد

1

دروس عمومی

23

2

دروس پایه

21

3

دروس اصلی

17

4

دروس تخصصی

55

5

دروس کارورزی

15

6

دروس اختیاری

1

جمع

132

 

 

مواد و ضرایب امتحان

دارندگان دیپلم متوسطه ریاضی فیزیک می توانند در این رشته شرکت نمایند.
مواد و ضرایب امتحان به شرح زیر می باشد:

 

ردیف

مواد درسی

ضریب

1

ریاضیات

4

2

فیزیک

2

3

شیمی

2

4

انگلیسی

2

5

مابقی دروس

1

 

دوره کارشناسی ارشد رشته دریانوردی :

 

هدف:

دوره کارشناسی ارشد دریانوردی به منظور آماده ساختن دانشجویان برای مشاغل حرفه ای مدیریت در سازمان ها و ارگان های دریایی اعم از دولتی و غیر دولتی و نیز ادامه تحصیل در دوره دکتری در شاخه های مختلف علوم دریایی تدوین گردیده است.

 

 طرح دوره و شکل نظام:

ضوابط آموزشی دوره کارشناسی ارشد طبق آیین نامه های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.

 

شرایط ورود به دوره کارشناسی ارشد دریانوردی:

- داشتن حداقل گواهینامه کارشناسی در یکی از رشته های دریایی (مهندسی دریا- دریانوردی، مهندسی دریا- مهندسی کشتی، مدیریت و بازرگانی دریایی و کمیسر دریایی) از مؤسسات آموزشی کشور یا کشورهای دیگر مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری

- گذراندن دروس پیش نیاز (حداکثر 30 واحد) به تشخیص گروه آموزشی مربوطه

- عدم اشتغال به تحصیل در مؤسسات آموزش عالی دیگر

- موفقیت در آزمون ورودی

 

برنامه و طول دوره:

برنامه دوره کارشناسی ارشد رشته دریانوردی 32 واحد به شرح ذیل می باشد:

تعداد واحدهای درسی:

 

ردیف

شرح

تعداد واحد

1

دروس اصلی

18

2

دروس تخصصی هر گرایش

10

3

پایان نامه

4

جمع

32

 

برنامه رشته دریانوردی با دو گرایش ( بندر و کشتیرانی - حمل و نقل دریایی ) برای دوره کارشناسی ارشد

الف- دروس اصلی

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیشنیاز یا زمان ارائه دروس

جمع

نظری

عملی

1

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

2

34

34

-

-

2

مدیریت استراتژیک پیشرفته

2

34

34

-

-

3

تحقیق در عملیات پیشرفته

2

34

34

-

-

4

اقتصاد مدیریت

2

34

34

-

-

5

تجارت الکترونیکی و تکنولوژی اطلاعات

2

34

34

-

-

6

سیاست های بین المللی دریایی

2

34

34

-

-

7

قوانین حمل کالا در دریا

2

34

34

-

-

8

حقوق و بیمه دریایی

2

34

34

-

-

9

اصول پشتیبانی بین المللی

2

34

34

-

-

جمع

18 واحد

 

 

 

 

 

 

دوره کارشناسی ارشد دریانوردی- گرایش بندر و کشتیرانی

ب- دروس تخصصی:

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیشنیاز یا زمان ارائه دروس

جمع

نظری

عملی

10

مدیریت و خط مشی بنادر

2

34

34

-

6

11

اقتصاد کشتیرانی

2

34

34

-

4

12

مدیریت تکنولوژی دریایی

2

34

34

-

-

13

مدیریت سیستم های تخلیه و بارگیری کالا

2

34

34

-

-

14

سمینار در مسائل بندر و کشتیرانی

2

34

34

-

-

جمع

10 واحد

 

 

 

 

 

 

 

دوره کارشناسی ارشد دریانوردی- گرایش حمل و نقل دریایی

ب- دروس تخصصی:

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیشنیاز یا زمان ارائه دروس

جمع

نظری

عملی

15

مدلسازی پشتیبانی و حمل و نقل

2

34

34

-

9

16

قوانین تجارت و حمل و نقل بین المللی

2

34

34

-

9

17

سیستم های حمل و نقل دریایی

2

34

34

-

6

18

اقتصاد دریایی

2

34

34

-

4

19

سمینار در مسائل حمل و نقل دریایی

2

34

34

-

-

جمع

10 واحد

 

 

 

 

 

 

 

دوره کارشناسی ارشد دریانوردی- گرایش بندر و کشتیرانی- گرایش حمل و نقل دریایی

ج- پایان نامه

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیشنیاز یا زمان ارائه دروس

جمع

نظری

عملی

20

پایان نامه

4

 

 

 

 

جمع

4 واحد

 

 

 

 

 

 

 

مواد و ضرایب امتحان:

الف) ضرایب امتحان گرایش حمل و نقل دریایی

 

ردیف

مواد درسی

ضریب

1

زبان عمومی و تخصصی

0

2

حقوق و بیمه دریایی

2

3

اصول حمل و نقل و تخلیه و بارگیری دریایی

3

4

اصول ناوبری

3

5

مبانی اقتصاد و مدیریت

3

6

ریاضی و آمار

2