فرم ها و آیین نامه هاآیین نامه ها ی پژوهشی

1-مراحل اجرای طرح پژوهشی

2-فرم پیشنهاد طرح پژوهشی

3-فرم پیشنهاد داوران کتاب

4-فرم پیشنهاد داوران طرح های پژوهشی (مقدماتی - نهایی)

5-طرح آمارگیری فعالیتهای پژوهشی جدید

6-لیست نشریات معتبر خرداد 1393

7-نظام نامه هفته پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری

8-آیین نامه و شیوه نامه ارتقاء اعضای هیات علمی

9-دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت تشویق ریالی کتاب اعضای هیات علمی دانشگاه

10- آیین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی 30-6-89

11-اصلاحیه آیین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی

12-شیوه نامه استفاده از فرصت مطالعاتی 7-6-90

13-آیین نامه جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر وزارت علوم

14-فرم انتخاب پژوهشگر برتر گروه های هفت گانه وزارت علوم

15-شیوه نامه تشویقی نویسندگان مقالات - وزارت علوم

16-منشور و موازین اخلاق پژوهشی مصوب 1391   دانلود پارت 1 - دانلود پارت 2

17-فهرست نشریات نامعتبر بین المللی مصوب تیر 1393

18-فرم رسید مبالغ حمایت از پایان نامه 

19-دستورالعمل حق مالکیت فعالیت های پژوهشی دانشگاه

20-آیین نامه اعتبار پژوهشی (پژوهانه - Grant)

21-فرم انتخاب پژوهشگران و محققین برتر دانشگاه

22-شیوه نامه انتخاب پژوهشگران ویژه ،برتر، پیشکسوت و فعال دانشگاه

23-نحوه محاسبه امتیاز مقالات در هیات ممیزه دانشگاه

24-سند راهبردی و توسعه پژوهشی و فنآوری

25-شیوه نامه اجرایی سخنرانی ها و کارگاه های علمی و پژوهشی دانشگاه

26-فرم درخواست رفع نقص سخت افزار -نرم افزار سیستم

27-شیوه نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر دانشگاه

28-فرم انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر دانشگاه

29-شیوه نامه استفاده از امکانات آزمایشگاهی دانشگاه

30-فلوچارت تالیف و ترجمه کتب اعضای هیات علمی دانشگاه

31-دستورالعمل نحوه محاسبه وپرداخت تشویق ریالی کتاب اعضای هیات علمی دانشگاه

32-فلوچارت تشویقی چاپ مقاله اعضای هیات علمی دانشگاه

33-فرم درخواست دریافت تشویقی مقالات چاپ شده اعضای هیات علمی دانشگاه

34- فلوچارت دریافت کمک هزینه شرکت در کنفرانس ها و همایش ها

35-درخواست شرکت در همایش های داخل کشور

36-درخواست شرکت در کنفرانس های علمی خارج از کشور

37-آیین نامه اجرایی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

38-شیوه نامه اجرایی و دستورالعمل برگزاری همایش های دانشگاه

39-فهرست نشریات معتبر و نامعتبر اعلام شده از سوی وزارت علوم 

40-آیین نامه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ها - وزارت علوم

41- آیین نامه جدید ارتقاء - 1394 

42- دانلود فرم نظرخواهی از ارباب رجوع

43 - شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقا - اجرا از 95/10/1

44-آیین نامه جدید ارتقاء - 1395

45-شیوه نامه تشویقی نویسندگان مقالات منتشر شده در نشریات معتبر داخلی و بین المللی دانشگاه 1396