جدیدترین اخبار دانشگاهاطلاعیه مصاحبه آزمون دکتری سال 1397 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

قابل توجه کلیه شرکت کنندگان در مرحله مصاحبه آزمون دکتری  سال 1397                      دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

داوطلبان گرامی پس از تکمیل فرم مشخصات فردی، حداکثر تا تاریخ 3/3/97، فرم تکمیل شده را به آدرس الکترونیکی ذیل 

tahsilat.takmilicmu@gmail.com

ارسال نمایند.(ارسال تصویر فیش بانکی و عکس الزامی می باشد.)

فایل های مورد نیاز در ذیل این اطلاعیه به صورت  Pdfو Word می باشد و با توجه به اینکه اطلاعیه و فرم مشخصات به صورت جداگانه در سایت قابل دسترسی است، داوطلبان محترم می توانند فرم مشخصات فایل را دانلود کرده و پس از تکمیل برای جلوگیری از اشکال در ارسال فایل مربوطه، آنرا تبدیل به فایل Pdf و Jpeg (عکس) کرده و از طریق نشانی الکترونیک که در بالا ذکر شده است، ارسال نمایند.

داوطلبان معرفی شده باید  راس ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 5/3/97 جهت انجام مصاحبه به دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار مراجعه نمایند.

بدیهی است عدم شرکت در زمان مصاحبه مشخص شده به منزله انصراف از انجام مصاحبه می باشد.

مدارک مورد نیاز برای انجام مصاحبه آزمون دکتری سال 1397

1- ضروری است کلیه مستندات مندرج درفرم مشخصات داوطلب همانند مقالات، مدرک زبان و ... به هنگام مصاحبه به کمیته برگزار کننده مصاحبه ارائه گردد.

2- اصل مدرک کارشناسی ارشد (فوق لیسانس)، پایان نامه کارشناسی ارشد (در صورت فارغ التحصیلی ) و ریز نمرات (فوق لیسانس).

تبصره 1- معرفی شدگانی که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی ارشد بوده و حداکثر تا تاریخ 31/6/97 فارغ التحصیل می شوند (اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی اخذ مدرک مطابق فرم مندرج در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون مذکور ).  

3- اصل مدرک کارشناسی (لیسانس)  و ریز نمرات لیسانس.

تبصره 1-آندسته از معرفی شدگانی که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می باشند علاوه بر اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته، می بایست اصل مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند .

تبصره 2-معرفی شدگانی که به دلایلی قادر به ارائه اصل مدرک یا مدارک مندرج در بندهای 1و2 فوق نمی باشند، لازم است اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک را همراه داشته باشند.

4- اصل شناسنامه و یا کارت ملی برای تطبیق مشخصات شناسنامه ای معرفی شده با مشخصات اطلاعات ارسالی از سوی سازمان.

5- ارائه اصل نامه موافقت بالاترین مقام مسئول و اصل حکم کارگزینی موسسه برای اینکه عضو هیات علمی  رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی تابعه وزارت علوم می باشد.

6- تکمیل فرم مشخصات فردی.

7- سوابق پژوهشی و فعالیتهای تحقیقاتی.

8- گواهی قبولی نمره زبان انگلیسی (در صورت  داشتن) در آزمونهای معتبر وزارت علوم

TOLIMO-MSRT-IELTS-TOEFL) ).  

9- اصل فیش پرداختی به شماره حساب 2177382607006 بانک ملی شعبه مرکزی چابهار به مبلغ 800/000 ریال بنام درآمد های اختصاصی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار.

10- حداقل دو معرفی نامه نوشته شده توسط اساتید مبنی بر صلاحیت متقاضی برای ادامه تحصیل در دوره دکتری با مشخصات کامل و نحوه تماس با اساتید محترم توصیه کننده (ترجیحاً یکی از دو معرفی نامه توسط استاد راهنما نوشته شده باشد.)

11- پرینت کارنامه قبولی آزمون سنجش علمی (مرحله اول) سال 1397 سازمان سنجش  آموزش کشور.

12- نحوه ارزیابی تخصصی در فرآیند ارزیابی به شرح فرم شماره 2 می باشد.

فرم شماره 2

نحوه بررسی سوابق علمی و مصاحبه آزمون دکتری  (Ph.D.)

ارزیابی سوابق علمی، پژوهشی و آموزشی داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در دوره دکتری بر اساس نامه شماره 3636/س مورخ 1397/2/1 رئیس محترم سازمان سنجش آموزش کشور به شرح زیر است:

الف- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری با حداکثر 20 امتیاز (مطابق با جداول شماره 1و2)

ب- مصاحبه علمی و سنجش علمی با حداکثر 30 امتیاز (مطابق با جدول شماره 3)

 1) مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی:

وضعیت نظام وظیفه:

شماره پرونده:

شماره داوطلب:

نام رشته:

نام گرایش:

   

2) امتیازات سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری:

جدول شماره 1- نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی و فناوری (حداکثر 15 امتیاز)

ردیف

نوع فعالیت

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی

امتیاز مکتسبه

1

1-1 مقالات علمی-پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با رشته تحصیلی

1-2 گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

1-3 برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر

-هر مقاله تا 5/4  امتیاز مطابق آئین نامه ارتقا

-گواهی ثبت اختراع بین المللی تا 5/3 و داخلی تا 5/2

-برگزیدگی داخلی تا 5/1 و خارجی تا 5/3 امتیاز

2

مقالات علمی-ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی

2 امتیاز

هر مقاله تا 1 امتیاز مطابق آئین نامه ارتقا

3

مقالات چاپ شده در کنفرانس های معتبر (داخلی یا خارجی)

2 امتیاز

خارجی تا 1 و داخلی5/0 امتیاز

4

تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

5/1  امتیاز

5

کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد

5/1 امتیاز

عالی تا 5/1 و بسیار خوب تا 1 امتیاز

6

سایر موارد پژوهشی ماده3 آئین نامه ارتقاء

2 امتیاز

حداکثر تا 50% امتیاز در نظر گرفته شده در آئین نامه ارتقا

جمع

15 امتیاز

 جدول شماره 2- نحوه محاسبه امتیازات آموزشی (حداکثر 5 امتیاز)

ردیف

نوع فعالیت

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی

امتیاز مکتسبه

7

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل

تا 4 امتیاز

طبق نظر کمیته مصاحبه کننده

8

برگزیدگان المپیادهای علمی- دانشجویی

2 امتیاز

رتبه 1تا3، 2 امتیاز؛ رتبه 4تا6، 5/1امتیاز؛ رتبه 7تا9، 1 امتیاز؛ رتبه 10تا12، 5/0 امتیاز

9

مدرک زبان معتبر

2 امتیاز

طبق جدول شماره 4

10

تدریس در مراکز دانشگاهی

1 امتیاز

هر درس تا 25/0 امتیاز

جمع

5 امتیاز

3) امتیاز مصاحبه:

جدول 3- امتیاز مصاحبه علمی و سنجش عملی - حداکثر 30 امتیاز

ردیف

نوع فعالیت

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی

امتیاز مکتسبه

1

مصاحبه تخصصی

30 امتیاز

 4) امتیاز مدرک زبان:

جدول شماره 4- همترازی نمرات آزمون های ملی و بین المللی زبان انگلیسی

MSRT (MCHE)

IELTS Academic

TOEFL (IBT)

TOEFL (CBT)

TOEFL(PBT) + TOLIMO

امتیاز تخصیصی

95-100

9 5/7

112-120

263-300

625-680

2

90

7

100

250

600

85

5/6

90-91

232

575

75/1

80

6

79-80

213

550

5/1

75

5/5

69-70

196

525

25/1

70

5

56-60

173

500

1

65

5/4

49-50

152

475

75/0

55

4

39-40

133

450

5/0

45

5/3

29-30

113

425

25/.

فرم شماره یک

فرم شماره یک(word)