جدیدترین اخبار دانشگاهمراسم دید و بازدید نوروزی رئیس و اعضای هیئت رئیسه با همکاران دانشگاه دریانوردی و علوم دریای چابهار

مراسم دید و بازدید نوروزی رئیس و اعضای هیئت رئیسه با همکاران  دانشگاه دریانوردی و علوم دریای چابهار،  18 فروردین 1397 در ساختمان شهید وزیری  دانشگاه برگزار شد. (گزارش تصویری)

AWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGE