جدیدترین اخبار دانشگاهتیم دانشجویی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در مسابقات استانی سازه های ماکارونی مقام دوم را کسب کرد

تیم دانشجویی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در مسابقات استانی سازه های ماکارونی مقام دوم را کسب کرد

تیم دانشجویی "پایل" متشکل از دانشجویان مهندسی عمران دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار که جهت شرکت در مسابقات استانی سازه های ماکارونی دانشگاه ولایت عازم ایرانشهر شده بود، مقام دوم گرایش "سنگین" این دوره از مسابقات را کسب نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این دوره از مسابقات در سه گرایش سنگین، راندمان و طراحی برگزار شد که تیم اعزامی از دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در میان ۶۰ تیم شرکت کننده با ثبت وزنه ۱۶۹/۴ کیلوگرم بر روی سازه ۴۶۲ گرمی، مقام دوم گرایش سنگین را از آن خود کرد.
گفتنی است اعضای تیم پدرام نصیری، فاطمه محمد درختی، مصطفی خالصی حقیقی، فاطمه ساهور و مهندس حمید شهرآبادی استاد مشاور تیم پایل در این مسابقات بودند.

AWT IMAGE