جدیدترین اخبار دانشگاهکتاب ارزنده " فرهنگ بلوچی- فارسی" نوشته ی جناب آقای دکتر عبدالغفور جهاندیده ،عضو هیئت علمی دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار، بعنوان کتا

آثار برگزیده کتاب سال سیستان و بلوچستان معرفی شدند
کتاب ارزنده " فرهنگ بلوچی-فارسی" نوشته ی جناب آقای دکتر عبدالغفور جهاندیده ،عضو هیئت علمی دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار، بعنوان کتاب برگزیده سال استان سیستان وبلوچستان معرفی شد. این موفقیت ارزشمند را به ایشان و مردم شریف شهرستان چابهارتبریک عرض می نماییم.
روابط عمومی دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار

AWT IMAGEAWT IMAGE