جدیدترین اخبار دانشگاهثبت نام راهیان نور آغاز شد.

( سلام بر آنان که رفتند تا ما بمانیم )

ثبت_نام_راهیان_نور آغاز شد

تاریخ حرکت 12 اسفند ماه 96
جهت ثبت نام به دفاتر بسیج دانشجویی مراجعه و یا با شماره 09195429297 تماس بگرید.

AWT IMAGE