جدیدترین اخبار دانشگاهمراسم ترحیم و بزرگداشت دانش آموختگان جانباخته دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار-به روایت تصویر

مراسم ترحیم و بزرگداشت دانش آموختگان جانباخته دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در حادثه جانکاه نفتکش «سانچی»-به روایت تصویر
AWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGE