جدیدترین اخبار دانشگاهحضور در راهپیمایی خودجوش مردم چابهار در محکومیت اقدامات ضدانقلاب

حضور پرشور و انقلابی دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه در راهپیمایی خودجوش مردم چابهار در محکومیت اقدامات ضدانقلاب و دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی و اغتشاشات اخیر (۹۶/۱۰/۱۸) به روایت تصویر

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE