جدیدترین اخبار دانشگاهحضور فعال دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فنآوری و فن بازار

حضور فعال دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فنآوری و فن بازار

برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار فرصت خوبی است تا فعالین این حوزه، دستاوردها و خدمات خود را در معرض بازدید استادان، دانشجویان، سرمایه گذاران، دست اندرکاران و متخصصان این عرصه قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضای بازارها و سمت و سوی رشد این عرصه، فعالیت ها و فرآورده های آتی خود را معرفی نمایند.

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار نیز در این نمایشگاه حضوری پررنگ داشت تا از این رهگذر دستاوردهای پژوهشی، ابتکارات علمی و تازه ترین تالیفات خود را ارایه دهد.

گفتنی است: هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فنآوری و فن بازار مصادف با ایام هفته پژوهش در تاریخ ۲۲ تا ۲۶ آذرماه ۹۶ در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران و با شعار محوری «پژوهش تقاضامحور و تجاری سازی فنآوری زیربنای تولید و اشتغال» برگزار شد.

AWT IMAGE

AWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGE