جدیدترین اخبار دانشگاهبرگزاری کارگاه توجیهی استقرار نظام جامع نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در آموزش عالی

برگزاری کارگاه توجیهی استقرار نظام جامع نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در آموزش عالی

کارگاه توجیهی استقرار نظام جامع نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در آموزش عالی در روز پنجشنبه مورخ 96/9/9 از ساعت 8 لغایت 16 با حضور دکتر رضا محمدی رئیس مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی، در سالن فرخی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار برگزار شد.
در این کارگاه پس از تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم، دکتر امیر محمدیان، مدیر گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ضمن خوش¬آمدگویی، به معرفی و تبیین لزوم نظارت در دانشگاهها و تشریح فرایندهای نظارتی و ارزیابی فعلی در این دانشگاه پرداختند و لزوم تشکیل این کارگاه را توضیح دادند.
سپس دکتر سید جعفر سجادی پارسا، معاون آموزشی دانشگاه، پس از معرفی مفهوم کیفیت و بیان لزوم بهبود مستمر در هر سازمان، نمونه هایی از تأثیرات استقرار نظام نظارت و کنترل کیفیت را بیان نمودند.
دکتر رضا محمدی به عنوان مدرس، این کارگاه توجیهی- آموزشی را در قالب سه جلسه با عناوین مبانی و اصول ارزشیابی کیفیت، فرایند انجام ارزیابی درونی و نیز مبانی و فرایند ارزیابی بیرونی همراه با انجام کارهای عملی مرتبط در قالب گروهای کاری در پایان هر جلسه برگزار نمودند و در انتهای جلسه سوم، حاضرین به طرح پرسش ها و تبادل نظرات خود پرداختند و مقرر شد گروههای آموزشی دانشگاه در مسیر همسوسازی خود با این نظام جامع گام بردارند.

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE