جدیدترین اخبار دانشگاهچهارمین همایش ملی انجمن آموزش عالی ایران با محوریت سیاستگذاری در آموزش عالی با همکاری دانشگاه علوم دریایی چابهار برگزار می شود.

آغاز به کار فعالیت اولین رویداد بزرگ علمی در زمینه سیاست گذاری آموزش عالی ایران 

چهارمین همایش ملی انجمن آموزش عالی ایران با محوریت سیاستگذاری در آموزش عالی با همکاری دانشگاه علوم دریایی چابهار  برگزار می شود.

در شرایط فعلی که بخش عظیمی از  فرایند تربیت نیروی انسانی کشور با کیفیت آموزش عالی گره خورده است، سیاستگذاری خردمندانه و دلسوزانه که از سویی از معیارهای ضوابط علمی بین المللی برخوردار بوده و از سویی دیگر الزامات و اقتضائات بومی و درون کشوری را در نظر گیرد، نه یک دغدغه بلکه یک هشدار جدی ملی به حساب می آید. در این راستا انجمن آموزش عالی ایران افتخار دارد با همکاری دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار و حمایت سایر ارگان ها، متولیان و مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی کشور اولین همایش ملی سیاستگذاری در آموزش عالی ایران را به میزبانی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در تاریخ چهارم بهمن ماه 1396 برگزار نماید.
 

 بدینوسیله آغاز به کار فعالیت این رویداد بزرگ عملی کشور حضور اندیشمندان و فرهیختگان  گرامی اعلام می گردد و صمیمانه منتظر حضور سبز شما عزیزان در همایش می باشیم.

کانال همایش : 

@HEchabahariran
 روابط عمومی همایش: 
@Am25264
سایت همایش:

http://pmhei.ir/Home/Index