جدیدترین اخبار دانشگاه اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 96

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 96

ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه پذیرفته شدگان به اطلاع می رساند تاریخ ثبت نام در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار روزهای یک شنبه و دوشنبه 14 و 15 آبان ماه سال 1396 با مراجعه حضوری پذیرفته شدگان انجام می پذیرد .

مدارک لازم برای ثبت نام :

1- اصل‌ و یک برگ‌ تصویر مدرک‌ کارشناسی‌ (لیسانس‌) تایید شده که‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌ کارشناسی‌(لیسانس‌) قید شده‌ باشد‌.(الزامی)

تبصره ‌1- پذیرفته‌شدگانی‌ که‌ به‌ دلایلی‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرک‌ کارشناسی (لیسانس‌) نمی‌باشند، لازم‌ است‌ اصل‌ گواهی‌ تایید شده‌ توسط دانشگاه‌ یا موسسه‌ آموزش‌ عالی‌ محل ‌اخذ کارشناسی‌ (لیسانس‌) را ارائه‌ نمایند.

تبصره 2- آن دسته از پذیرفته‌شدگانی که دانشجوی سال آخر بوده‌اند و حداکثر تا تاریخ 1396/6/31 فارغ‌التحصیل می‌شوند، لازم است فرم معدل که قبلاً به تایید مسوول ذیربط 

رسانده است را زمان ثبت‌نام ارائه نمایند.و در اسرع وقت مدرک کارشناسی را تحویل اداره پذیرش و ثبت نام نمایند.

2 - اصل‌ شناسنامه‌ و کارت ملی و دو سری‌ فتوکپی‌ از تمام‌ صفحات‌ آنها.

3 - شش‌ قطعه‌ عکس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 رنگی تهیه‌ شده‌ در سال‌ جاری‌.

تبصره- 12 قطعه‌ عکس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهیه‌ شده‌ در سال‌ جاری‌ منحصراً برای‌ برادرانی‌ که‌ با توجه‌ به‌ ضوابط پس‌ از ثبت‌نام‌ در دانشگاه، برای‌ آنان‌ معافیت‌ تحصیلی‌ صادر می‌گردد.

4 - مدرکی‌ که‌ وضعیت‌ نظام‌ وظیفه‌ را در سال 1396 مشخص‌ کند (برای‌ برادران‌).

5- حکم‌ مرخصی‌ سالانه‌ یا موافقت‌ کتبی‌ و بدون‌ قید و شرط سازمان‌ متبوع‌ برای‌ کارمندان‌ دولت.

6- معرفی‌نامه ‌رسمی ‌از ستاد مشترک‌ سپاه ‌پاسداران‌ انقلاب ‌اسلامی‌ (نیروی مقاومت بسیج) و یا وزارت‌ جهاد کشاورزی

دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

  

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد پردیس 96

ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه پذیرفته شدگان به اطلاع می رساند تاریخ ثبت نام در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار روزهای یک شنبه و دوشنبه 14 و 15 آبان ماه سال 1396 با مراجعه حضوری پذیرفته شدگان انجام می پذیرد .

مدارک لازم برای ثبت نام :

1- اصل‌ و یک برگ‌ تصویر مدرک‌ کارشناسی‌ (لیسانس‌) تایید شده که‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌ کارشناسی‌(لیسانس‌) قید شده‌ باشد‌.(الزامی)

تبصره ‌1- پذیرفته‌شدگانی‌ که‌ به‌ دلایلی‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرک‌ کارشناسی (لیسانس‌) نمی‌باشند، لازم‌ است‌ اصل‌ گواهی‌ تایید شده‌ توسط دانشگاه‌ یا موسسه‌ آموزش‌ عالی‌ محل ‌اخذ کارشناسی‌ (لیسانس‌) را ارائه‌ نمایند.

تبصره 2- آن دسته از پذیرفته‌شدگانی که دانشجوی سال آخر بوده‌اند و حداکثر تا تاریخ 96/6/31فارغ‌التحصیل می‌شوند، لازم است فرم معدل که قبلاً به تایید مسوول ذیربط 

رسانده است را زمان ثبت‌نام ارائه نمایند. و در اسرع وقت مدرک کارشناسی را تحویل اداره پذیرش و ثبت نام نمایند.

2 - اصل‌ شناسنامه‌ و کارت ملی و دو سری‌ فتوکپی‌ از تمام‌ صفحات‌ آنها.

3 - شش‌ قطعه‌ عکس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 رنگی تهیه‌ شده‌ در سال‌ جاری‌.

تبصره- 12 قطعه‌ عکس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهیه‌ شده‌ در سال‌ جاری‌ منحصراً برای‌ برادرانی‌ که‌ با توجه‌ به‌ ضوابط پس‌ از ثبت‌نام‌ در دانشگاه، برای‌ آنان‌ معافیت‌ تحصیلی‌ صادر می‌گردد.

4 - مدرکی‌ که‌ وضعیت‌ نظام‌ وظیفه‌ را در سال 1396 مشخص‌ کند (برای‌ برادران‌).

5- حکم‌ مرخصی‌ سالانه‌ یا موافقت‌ کتبی‌ و بدون‌ قید و شرط سازمان‌ متبوع‌ برای‌ کارمندان‌ دولت.

6- معرفی‌نامه ‌رسمی ‌از ستاد مشترک‌ سپاه ‌پاسداران‌ انقلاب ‌اسلامی‌ (نیروی مقاومت بسیج) و یا وزارت‌ جهاد کشاورزی

7- تعهد محضری مطابق فرم موجود

8- سفته

 9- پرداخت مبلغ شهریه به حساب سیبا بانک ملی مرکزی چابهار به شماره حساب 2177382609002 به نام درآمدهای اختصاصی تحصیلات تکمیلی پردیس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 

واریز و اصل و کپی فیش واریزی را در هنگام زمان ثبت نام قطعی تحویل نمایند.

دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار