جدیدترین اخبار دانشگاهاطلاعیه پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد سال 1396

بسمه تعالی

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد سال 1396


بدین وسیله به اطلاع می رساند،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  از بین دانشجویان کارشناسی (دانشگاه و سایر دانشگاه ها ی دولتی) که براساس ماده 2-2 آیین نامه شماره 22354و مورخ 91/2/3 تحت عنوان«ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاترحائز شرایط می باشند، بدون آزمون دانشجوی کارشناسی ارشد می پذیرد.

لذا متقاضیان می توانند با تکمیل مدارک ذیل نسبت به ارسال مدارک تا تاریخ96/3/15از طریق پست سفارشی به آدرس چابهار بلوار دانشگاه- دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی کدپستی 56499-99717 دفتر تحصیلات تکمیلی اقدام نمایند

مدارک مورد نیاز:

  1. فرم تکمیل شده شماره یک

2- اصل فیش واریزی به مبلغ 500/000 ریال به شماره حساب 2177382607006 بانک ملی شعبه مرکزی چابهار بنام درآمدهای اختصاصی  دانشگاه

3- کپی کارت ملی و کپی صفحه اول شناسنامه

4- یک قطعه عکس4 ×3 ( الصاق به فرم شماره 1)

تذکرات مهم:

1- از داوطلبان گرامی درخواست می شود که از مراجعه حضوری خودداری نمایند. نتایج متعاقبا از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.

2- دانشگاه هیچ گونه تعهدی نسبت به بررسی پرونده هایی که مدارک متقاضی ناقص و یا فرم های ارسالی بدون مهر و امضاء باشند، ندارد.

3- مدارک ارسالی و مبالغ واریزی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.

4- دانشگاه از پذیرش مدارک دانشگاه های آزاد، غیر انتفاعی و جامع علمی وکاربردی معذور می باشد.

5- هرگونه اطلاع رسانی از طریق وب سایت دانشگاه انجام خواهد گرفت لذا داوطلبان منتظر برقرای تماس تلفنی و یا هر گونه تماس دیگری نباشند.

6- مهلت ارسال مدارک از طریق پست سفارشی به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار96/3/15می باشد.

8- داوطلبان محترم , رشته تحصیلی کارشناسی خود را برروی پاکت پستی درج نمایند.

دانلود فرم ویژه دانشجویان دانشگاه دریانوردی

دانلود فرم ویژه  دانشجویان سایر دانشگاه ها

رشته- گرایش های کارشناسی ارشد

آموزش زبان انگلیسی

زبان شناسی همگانی

مدیریت بازرگانی دریایی

مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای

زبان و ادبیات فارسی

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

مهندسی دریا-هیدرومکانیک و جلوبری

مدیریت دریایی - حمل و نقل دریایی

مدیریت دریایی -بندر و کشتیرانی

زیست شناسی دریا-بوم شناسی دریا

زیست شناسی دریا- آلودگی دریا

زیست شناسی دریا- جانوران دریا

شیمی-شیمی دریا

 علوم و مهندسی شیلات-  تکثیر و پرورش آبزیان

 علوم و مهندسی شیلات-  فراوری محصولات شیلاتی