جدیدترین اخبار دانشگاهبرگزاری چهارمین گردهمایی معاونان اداری و مالی دانشگاه ها و پارک های علم و فناری منطقه ۸ کشور به میزبانی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی

برگزاری چهارمین گردهمایی معاونان اداری و مالی دانشگاه ها و پارک های علم و فناری منطقه ۸ کشور به میزبانی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چهارمین گردهمایی یک روزه معاونان اداری و مالی دانشگاه ها و پارک های علم و فناری منطقه ۸ کشور با هدف بررسی مشکلات اداری و مالی دانشگاهها و ارائه راهکار های کاربردی به میزبانی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در محل سالن فرخی دانشگاه برگزار شد.

AWT IMAGE

AWT IMAGEAWT IMAGE

AWT IMAGE