جدیدترین اخبار دانشگاهبرگزاری جشن بزرگ وحدت بمناسبت بعثت نبی مکرم اسلام(ص) دوشنبه ۹۶/۲/۴ ساعت ۲۰ ، تالار وحدت دانشگاه، توسط کانون های فرهنگی و هنری

برگزاری جشن بزرگ وحدت بمناسبت بعثت نبی مکرم اسلام(ص) دوشنبه ۹۶/۲/۴ ساعت ۲۰ ، تالار وحدت دانشگاه، توسط کانون های فرهنگی و هنری وانجمن اسلامی مدیریت برنامه ریزی فرهنگی