جدیدترین اخبار دانشگاهبرگزاری جلسه هم اندیشی استاندار سیستان و بلوچستان با اعضای هیات رییسه و مدیران دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

برگزاری جلسه هم اندیشی استاندار سیستان و بلوچستان با اعضای هیات رییسه و مدیران دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGEAWT IMAGE