جدیدترین اخبار دانشگاهبرگزاری همایش پیشگیری از اعتیاد ، آسیب های روانی و اجتماعی در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

برگزاری همایش پیشگیری از اعتیاد ، آسیب های روانی و اجتماعی در دانشگاه دریانوردی  و علوم دریایی چابهار 
همایش پیشگیری از اعتیاد ، آسیب های روانی و اجتماعی در راستای تحقق اهداف سند جامع پیشگیری توسط مرکز مشاوره دانشگاه با حضور سرگرد قره گوز لو (جانشین فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان چابهار) ، دکتر احمدی (روانپزشک) و مسوولین شهرستان همراه با اجرای تئاتر و موسیقی در زمینه اعتیاد در محل تالار وحدت دانشگاه در یانوردی و علوم دریایی برگزار شد. 
مریم بدیع پوررئیس مرکز مشاوره دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی هدف از برگزاری این همایش را ارتقاءآگاهی دانشجویان در زمینه آثار ، عوامل زمینه ساز و آشکار کننده اعتیاد و عوارض سوء مصرف انواع مواد مخدر عنوان کرد و افزود: یکی ازمهمترین راههای جلوگیری از شیوع مصرف مواد مخدر ، فرهنگ سازی و آگاه سازی دانشجویان در این زمینه می باشد تا در این بلای خانمان سوز گرفتار نشوند.

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE